Voor wie is het didactisch repertpoire van Onderwijs2Go

leuk, nuttig en waardevol?

Voor degene die bereid is....

 • om te zoeken waar de ruimte zit om de ontwikkeling op gang en in de flow te brengen
 • om het beste uit zichzelf te halen en door te zetten

Dit kunnen leerkrachten, RT, ouders, professioneel begeleiders of leerlingen zelf zijn.

Bij de volgende doelgroepen heeft de ontwikkeling een versnelling gekregen:

 •  leerlingen met hoogbegaafdheid, die ander pluswerk nodig hebben, die moeten leren reflecteren op hun inzet of die grotere hoeveelheden lesstof niet alleen moeten snappen maar ook moeten leren.
 • leerlingen met dyslexie die het nodig hebben om de focus op de inhoud te leggen, waardoor de stress van het lezen gaat.
 • leerlingen met adhd die met Sterk BEGRIP een kapstok krijgen om de warrige informatie in hun hoofd een plekje te geven.
 • stille leerlingen in de klas die niet willen opvallen en geen hulp durven te vragen, waardoor leerpotentieel verloren gaat.
 •  leerlingen die begrijpend lezen niet leuk vinden, omdat ze geen idee hebben wat er nou mis gaat en die teleurgesteld zijn over de schoolresultaten.
 • leerlingen met Downsyndroom die leren waarom iets gebeurt, hoe je iets oplost en hoe je goed luistert naar de gestelde vragen om die te beantwoorden.
 • leerlingen met autisme die overweldigd zijn door alle prikkels uit de wereld en met Sterk BEGRIP een logische ordening kunnen maken.
 • ouders die zien dat er meer in hun kind zit dan er nu uit komt.
 • leerkracht of RT die op een gestructureerde manier naar begrijpend lezen en leerlingen wil kijken. Die boven de lesstof wil staan, de eigen methodes wil versterken en bereid is om eigen kennis en vaardigheden te vergroten.
 • het team dat wil werken aan de elementen van leesbegrip om allerlei communicatie beter te begrijpen, om te leren nadenken en te leren leren. Van groep 1-8 en in het voortgezet onderwijs.

Reacties

Leerling
Het model helpt om te ordenen en geordend te leren.

Ik zie de logica in teksten.

Leerling
Je moet dit écht gaan gebruiken, niet denken 'het komt wel een andere keer', nee, nu, want dan gaat het schoolwerk sneller met leren en gaan de cijfers omhoog.
Leerling
Het beste moment om het te leren is de basisschool, dan heb je nog niet zoveel huiswerk. Dan heb je tijd om het te leren en dan kan je het op de middelbare gelijk toepassen.

Wat verwacht ik van jou/jullie?

Ik verwacht van jou/jullie Inzet en doorzettingsvermogen. Dat je erop vertrouwt dat je leerlingen hiermee gaat helpen, want dan zul je merken dat leerlingen je gaan vertrouwen en zich sneller gaan ontwikkelen.

Wat kan je van mij verwachten?

Overdracht van kennis en vaardigheden in online training en het Spiekboek Sterk BEGRIP, (ongevraagd) advies en aanmoediging, omdat ik vertrouwen heb in jou!

 

RT

Praktijk Metis

Reactie van een remedial teacher

Het Spiekboek Sterk BEGRIP ziet er goed en compleet uit.