Versterk het taalbegrip bij jouw leerlingen

Veel leerlingen hebben moeite met het begrijpen van teksten en andere communicatie. Dit heeft effecten op hoe ze samenwerken, hun opleiding en hun latere baan.  

Jij doet ertoe om je leerlingen te stimuleren in hun ontwikkeling en hun welbevinden. Zorg er nog meer voor dat jouw onderwijs een sterke energiebron is waar leerlingen uit putten en waardoor ze groeien in kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en mentale kracht. 

Verhalend, informatief en met praktische tips krijg je in dit e-book handreikingen om je onderwijs  te versterken en leerlingen leesvaardiger te maken.


50%
Download het gratis e-book
Voorkant Zo bevorder je de leesvaardigheid
Screenshot vat de pagina over de oorzaken van de leesproblemen

Dit ga je o.a. in het e-book lezen

  • De oorzaak van de leesproblemen
  • De gevolgen van de leesproblemen
  • De bittere noodzaak om het roer om te gooien
  • Fouten-analyse om te optimaliseren
  • Leesbeleid opzetten
  • Zet je creativiteit in
  • Ga direct aan de slag
  • Hier doe ik het voor!
  • Versterk ook je didactische (en pedagogische) vaardigheden

Breng het beste in je leerlingen naar boven bij het begrijpend lezen en samenwerken

terena onderwijs2go

Over Terena

Mijn naam is Terena Spijker-Kroon, leerkracht van origine, hoogbegaafd en met een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. 

Na pittige omstandigheden was ik op zoek naar hoe aannames verminderd konden worden. Toen ontdekte ik de theorie van begrijpend lezen. Met een pilotschool schreef ik de didactiek/methode Sterk BEGRIP, waarmee leerlingen, leerkrachten en ouders inzichten kregen in allerlei communicatie en de resultaten gingen omhoog in PO en VO. 

In het VO en MBO zag ik daarnaast het probleem van ernstig meeliftgedrag. Zo is de focus ook op 'effectief samenwerken' en 'mentale kracht' komen te liggen, zowel op leerlingniveau als op teamniveau. 

Mijn aanpak is gedegen en persoonlijk. Je krijgt van mij een rijk en praktisch handelingsrepertoire om de ontwikkeling en het welbevinden te versterken.

"Laat je inspireren door
Terena's sterke visie, kennis en kunde."
(intern begeleidster)