Versterk het taalbegrip bij leerlingen

Veel leerlingen hebben moeite met het begrijpen van teksten en andere communicatie, waardoor de kans op laaggeletterdheid en kansen op de arbeidsmarkt kleiner worden.

Verhalend, informatief en met praktische tips krijg je handreikingen om je onderwijs te versterken en leerlingen leesvaardiger te maken. Daardoor krijgen ze een beter welbevinden, behalen ze hogere resultaten en bevorder je de kansengelijkheid.


50%
Download het gratis e-book
Voorkant van het ebook zo bevorder je de leesvaardigheid

Thema's in het e-book

Het e-book heeft 3 hoofdlijnen waarop wordt ingegaan om je nieuwe inzichten te geven om je te inspireren hoe het anders kan:

  • Het onderzoeksproject Sterk BEGRIP (waarom, hoe en wat is de nieuwe didactiek voor begrijpend lezen, inclusief resultaten).
  • Leesproblemen in beeld.
  • Ddidactische (en pedagogische) vaardigheden versterken om de leesproblemen te voorkomen.

Breng je leerlingen in de flow

van het lezen, leren en communiceren

terena onderwijs2go

Over Terena

Mijn naam is Terena Spijker-Kroon. Ik ben een onderwijsprofessional op het gebied van begrijpend lezen, leren leren, executieve functies, ZML (Downsyndroom, autisme), dyslexie en hoogbegaafdheid.

Als stagiaire viel het mij op dat onderwijs over begrijpend lezen en onderwijs op maat geven moeilijk is. Het werd op de opleiding aangeleerd als 'meer van hetzelfde' en ik zag in de stageklas dat de leerkracht eigenlijk ook niet wist hoe ze de leerlingen vooruit kon helpen. Vanaf dat moment heb ik mij daar altijd hard voor gemaakt!

In 2016 was ik door omstandigheden zelf op zoek naar antwoorden over communicatie en van waarde zijn. Vanuit een christelijke achtergrond ontdekte toen de theorie van begrijpend lezen. 

Ik wilde daarmee dat het onderwijs echt beter zou zijn dan het nu is, zodat leerlingen zich gelukkig voelen op school, leerkrachten gewaardeerd worden, ouders gehoord worden en dat we als land weer tot de top van het onderwijs horen. 

Het is heel erg leuk hoe de didactische en pedagogische vaardigheden bij onderwijsprofessionals en ouders zijn versterkt met Sterk BEGRIP, waardoor leerlingen zich beter ontwikkelen.

"Laat je inspireren door Terena's sterke visie, kennis en kunde."
(intern begeleidster)