Leerlingen springen een gat in de lucht

Vergroot je leerkrachtvaardigheden, sluit aan bij de onderwijsbehoeften van je leerlingen

Live training op maat voor beginnende en gevorderde leerkrachten/docenten

Bekijk de trainingen 

- Kies je training op maat - 

Didactische vaardigheden

 • Werken met prentenboeken bij de kleuters (zml/po)
 • Leesplezier middenbouw, bovenbouw en VO
 • Technisch lezen (zml/groep 3 po)
 • Interventies mondelinge taal (leerlijn po)
 • Interventies schriftelijke taal (leerlijn po)
 • Taal-denkontwikkeling stimuleren: luisteren, spreken, lezen en schrijven
 • Begrijpend lezen PO en VO met Sterk BEGRIP
 • Executieve functies
 • Storytelling in de les
 • Formatief handelen
 • Formatief toetsenanalyse
 • Werken vanuit de sterke kanten van leerlingen

Pedagogische vaardigheden

 • Autisme en ADHD in de klas
 • Hoogbegaafdheid
 • Spelbegeleiding jonge kind
 • Leerlingen weerbaar maken
 • Mentaal welzijn van leerlingen
 • Grip op gebeurtenissen
 • Rouwverwerking
 • Begeleiding leerlingen met Downsyndroom (zml/po)

Effectiviteit

 • Effectief samenwerken 
 • Social loafing voorkomen (meeliftgedrag)
 • Huiswerk maken
 • Samenvattingen maken
 • Leren leren

  Klassenmanagement

  • Inclusie
  • Omgaan met verschillen

  Persoonlijke ontwikkeling

  • Feedback geven en ontvangen
  • Intervisie
  • Leren presenteren
  • Oplossingsgerichte gesprekken met leerlingen
  • Ouderbetrokkenheid
  • Effectieve oudergesprekken voeren
  • Didactisch partnerschap met ouders
  • Persoonlijk leiderschap
  • Situationeel leidinggeven
  • Mentale weerbaarheid
  • Gezond eten
  • Talentontwikkeling bij leerlingen

  Schoolontwikkeling

  • Projectmatig/thematisch werken
  • Audit begrijpend lezen opzetten en uitvoeren
  • Onderwijsplan begrijpend lezen maken

  Live training op locatie aanvragen?

  Stuur een mail naar

  contact@onderwijs2go.nl

  en geef aan welke training je belangstelling heeft.