arrow_drop_up arrow_drop_down

Onderwijs2Go

Expert en uitvinder Sterk BEGRIP


Voor schoolteams en RT, die op zoek zijn naar het ei van Columbus voor begrijpend lezen

138+

Onderwijsprofessionals brengen het niveau al omhoog met Sterk BEGRIP

101+

Praktische tips om je didactisch repertoire te vergroten, handig voor tutoring

Meer dan 24 jaar

Ervaring om leerlingen en schoolteams te versterken in begrijpend lezen

Onderwijsvernieuwing begint bij jou!

Herken je ook dat veel leerlingen moeite hebben met tekstbegrip en maak je je zorgen over het niveau van de leerlingen?

Je ziet hoe leerlingen te snel aannames doen, levendig in het wilde weg associëren, stukjes tekst een eigen leven laten leiden of vragen niet goed beantwoorden.

Het risico op verkeerd interpreteren en miscommunicatie is groot, waardoor ze afhaken van het lezen. Dat heeft effect op alle vakken waarbij lezen nodig is.

Wil je samen met je team iets doen aan het niveau van de leerlingen? Wil je lezen leuk, nuttig en praktisch maken? En wil je leerlingen begrijpend lezen als vorm van communicatie laten ervaren?

Dan is mijn integrale programma Sterk BEGRIP iets voor jou en je team. Dit masterplan versterkt jullie met een sterke visie, taalcompetentie, onderlinge samenwerking en autonomie om leerlingen leesvaardiger te maken. 

Je ontwikkelt passie door de kwaliteit van onderwijs die jullie gezamenlijk neerzetten. Je maakt impact met als resultaat dat de leerlingen communicatie beter begrijpen, beter presteren op school en ze meer kansen krijgen in de toekomst. 

pijlenmodel BEGRIP middenbouw

De code van begrijpend lezen is gekraakt!

Tot op heden dacht de onderwijswereld dat er geen theorie voor begrijpend lezen bestond. Toch wel! Ook begrijpend lezen heeft een wetmatigheid, heb ik ontdekt. Tekstverbanden hangen namelijk logisch met elkaar samen en daarmee krijg je inzicht in communicatie. 

Jij helpt leerlingen zoeken naar waarheid, genieten van taal en het goede ontdekken in het contact met de schrijver, de ander, de wereld en zichzelf.

De kern van Sterk BEGRIP is het pijlenmodel BEGRIP, 1 A4 waarop de theorie gestructureerd staat. Een universeel, gezamenlijk denkkader tussen jou, je leerlingen en de schrijver van een tekst. Te gebruiken ter aanvulling van elke schoolmethode. 

Ideaal, voor jong en oud, 24/7 inzetbaar. Je leerlingen begrijpen zo élke vorm van communicatie, mening en emotie. Ze krijgen inzicht in elke tekst en denkfouten worden voorkomen. 

Het model is in de basis lekker eenvoudig, maar geniaal voor je uitgewerkt.  Je fundeert je hele onderwijs erop als een way-of-life. Zo koppel je (tekst)begrip aan een rijke taalaanbod en zet je de CITO-toets formatief in. 

Pijlenmodel BEGRIP is een groeimodel. De bovenbouwvariant bestaat uiteindelijk uit 4 pijlen, 4 tekstverbanden, 3 achterliggende kernvragen, 16 deelvaardigheden en 33 basisvragen.

Sterke leerkrachten maken sterke leerlingen

Doe mee!

Academie

School jezelf via de online leeromgeving. Gebruik het lesmateriaal voor het digibord/downloads. Vieren samen successen in de community.
terena onderwijs2go

Coaching en advies

Versterking via intervisie, casebespreking, (online) masterclass. De community, studiemails en meet-ups zijn er voor jou!

Jacqueline Carbo

Intern begeleidster 

De Nieuwe Wiel / Timotheusschool

Mogelijkheid tot vragen stellen

De trainingen van Onderwijs2Go zijn altijd up-to-date met nieuwe ontwikkelingen.
Naast het volgen van de training, samen lessen voorbereiden en bij elkaar kijken kunnen we altijd vragen stellen aan Terena. We krijgen altijd direct een antwoord terug.

Vind je het prettig om elkaar eerst te spreken?
Of heb je een RT-praktijk?

Geef ook grip op begrip:

zelfsturend, zelfredzaam en zelfverzekerd

omgaan met teksten

Intern begeleidster

Job description

We gaan stap voor stap door!

We hebben een implementatie plan gemaakt hoe we het gaan doen bij ons op school. 

We zijn druk bezig en men ziet erg de meerwaarde. Top. Blij mee!!! Ik geniet ervan om ze te helpen, zie zelf zo de meerwaarde.

terena onderwijs2go

Over Onderwijs2Go en Terena

Toen ik de theorie van begrijpend lezen ontdekte, kreeg ik meer grip op communicatie en teksten. Dit is wat ik als leerkracht had willen leren op de opleiding of via methodes! 

Door het consistent toepassen van de theorie kwamen mijn leerlingen en hun ouders, maar ook schoolteams, verder vooruit dan ik óóit voor mogelijk had gehouden. Zo gaaf! Via het principe van teacher en systemleadership wil ik samen met jullie meer leerlingen bereiken met mijn masterplan Sterk BEGRIP.

Onderwijs2Go wil rechtdoen aan het vakmanschap en leerpotentieel van leerlingen. Want sterke leerkrachten maken sterke leerlingen. Daarom ga ik voor professionalisering en kwaliteitsverbetering met kracht, vrijheid en controle. Krachtig boven de lesstof staan, vrijheid om samen leuk en nuttig onderwijs neer te zetten én controle over de ontwikkeling van leerlingen. 

Reacties van anderen over Sterk BEGRIP en Academie

Nu snap ik het!

Mag ik een pijlenmodel BEGRIP op mijn tafel?

Leerling bovenbouw, Horizon
Verhelderend
Fijne en verhelderende uitleg op de video's.

Lid raad van bestuur

Ik denk in tekstverbanden!

Met het pijlenmodel BEGRIP begrijp ik de tekst beter.

Leerling bovenbouw/VO

Eenvoudig in de basis

In de kern is de theorie heel eenvoudig!

Lid MT

Goed toepasbaar

Je kunt het op álle communicatie toepassen. Dát is heel prettig.

Leerkracht onderbouw

Minder fouten

Kinderen zoeken nu echt de antwoorden in de tekst.

Leerkracht bovenbouw

Maak impact, geef leerlingen inzicht in communicatie

en haal uit je leerlingen wat erin zit!