arrow_drop_up arrow_drop_down
Afbeelding van leerkracht die leerlingen aanwijzingen geeft.

Onderwijs2Go

Het online platform in Nederland voor schoolteams die een stap vooruit willen met begrijpend lezen

137+

Onderwijsprofessionals in de community die werken met Sterk BEGRIP 

11+

Online trainingen over de nieuwe theorie voor begrijpend lezen 

Meer dan 18 jaar

Toonaangevende ervaring om leerlingen te stimuleren in de begripsontwikkeling

Sterke leerkrachten maken sterke leerlingen

Herken je ook dat veel leerlingen moeite hebben tekstbegrip?

Leerlingen die te snelle aannames doen en veel associëren. Ze leggen eigen kennis, vaardigheden en ervaringen in de tekst, terwijl de schrijver het ergens anders over heeft. En ze laten stukjes tekst een eigen leven leiden of ze beantwoorden vragen niet goed. Maar ook leerlingen die meer kunnen, terwijl ze onderpresteren. 

Heb jij zorgen over hun leesvaardigheid, leesmotivatie en hun sociaaleconomische kansen?  

Om het leerpotentieel bij jouw leerlingen eruit te halen, helpt uitleg geven over het begrijpen van communicatie en een betekenisvolle context creëren. Zo krijgen je leerlingen een ruime woordenschat en een sterk tekstbegrip. Ze worden leesvaardiger, gemotiveerder en ze hebben verbeterde resultaten. 

Om dat voor elkaar te krijgen hebben ze jou dus nodig! Daarom heb ik Sterk BEGRIP ontwikkeld. Ik help schoolteams met een nieuwe didactiek, zodat jij tekstbegrip koppelt aan betekenisvol onderwijs. Het versterkt je om hoge verwachtingen te hebben.

Wil je leerlingen meer kansen geven voor de toekomst? Ga dan samen met je team aan de slag om jullie te professionaliseren in de ontdekte theorie voor begrijpend lezen: 'Sterk BEGRIP'.

Straks meer over de resultaten...

Speciale e-learning voor basisscholen over de nieuwe didactiek

Eerst over de nieuw ontdekte theorie. Net als alles heeft begrijpend lezen ook een systeem met een wetmatigheid. Ideaal om leerlingen communicatie te laten begrijpen, inzicht in een tekst te geven en denkfouten te voorkomen.

De complete didactiek heet Sterk BEGRIP. De didactiek werkt krachtiger wanneer je het met je leerlingen toepast op allerlei communicatievormen en gedurende de hele dag. Samenwerkend met het hele team.  Het is echt een way of thinking, een nieuwe way-of-life

De theorie heeft een gezamenlijk denkkader van 4 pijlen, 4 tekstverbanden, 3 kernvragen, 16 deelvaardigheden en 33 basisvragen. Vastgelegd op één A4, het pijlenmodel BEGRIP. Bij het pijlenmodel BEGRIP is Sterk BEGRIP ontwikkeld. 

Sterk BEGRIP is een samenhangend systeem dat veel inzicht geeft: 

 • instructie - inzicht in de theorie van begrijpend lezen
 • leerlijn - inzicht in de ontwikkeling van leerlingen
 • leesbaarheid van teksten bepalen - inzicht  in het tekstniveau
 • toetsanalyse - inzicht in toetsresultaten
 • samen praten over teksten - inzicht in hoe vragen geordend zijn
 • samenwerken met ouders - inzicht  in ouders als co-teachers
 • onderzoek - inzicht in out-of-the box dingen onderzoeken
 • relevante leer- en leesdoelen stellen - inzicht in uitdagende lesstof

Onderwijs2Go helpt jou met...

Relevante leeromgeving

Interessante leesomgeving creëren, zodat leerlingen meer invloed in de samenleving hebben.

Studerend lezen

Kennis en vaardigheden vergroten over begrijpend lezen, zodat leerlingen meer inzicht in de tekst krijgen.

Vrij lezen

Stimuleren van Inlevingsvermogen in de schrijver en de personen in de tekst, zodat leerlingen meer begrijpen.

Overige producten

Onderwijs2Go helpt je verder met producten en diensten.

Online community

De plek om met elkaar constructief samen te werken. Samen kom je verder!

Alles nemen? Word een VIP

Alle trainingen worden voor je team opengezet en jullie krijgen een workshop.
terena onderwijs2go

Over Onderwijs2Go en Terena

Toen ik de theorie van begrijpend lezen ontdekte, ging er een wereld voor mij open. Ik kreeg meer grip op communicatie en teksten. Dit is wat ik als leerkracht had willen leren op de opleiding of via methodes! 

Door het consistent toepassen van de theorie kwamen mijn leerlingen en hun ouders, maar ook schoolteams, verder vooruit dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Zo gaaf! Dus ik wil meer leerlingen bereiken! En dat kan alleen samen met veel andere leerkrachten.  

Onderwijs2Go staat voor kracht, vrijheid en controle. Krachtig boven de lesstof staan, vrijheid om  samen keuzes te maken en controle over de ontwikkeling van leerlingen.

Onderwijs2go

Resultaten van Sterk BEGRIP

Door de nieuwe theorie toe te passen, krijg je verbeterde resultaten. Maar nog meer....

 • zwakke leerlingen leren dat de antwoorden niet op het plafond staan. 
 • extraverte leerlingen leren om eerst na te denken, voordat ze aannames doen. 
 • introverte leerlingen leren om hun antwoorden onder woorden te brengen. 
 • hoogbegaafde leerlingen krijgen meer uitdaging.
 • leerlingen krijgen meer leesplezier door thematisch en vakoverstijgend werken.

Neem een kijkje

De leerkracht doet ertoe! Sterke leerkrachten geven leerlingen stevig grip op begrip. Daarvoor hebben leerkrachten excellente kennis, inzicht en vaardigheden nodig om boven de huidige lesstof te staan. 


Voorkom laaggeletterdheid in de nabije toekomst. Geef leerlingen grip op teksten en breng leerlingen op een hoger niveau met Sterk BEGRIP!


Bekijk hier de video hoe het systeem Sterk BEGRIP in elkaar zit en overleg met je team hoe jullie je hiermee kunnen professionaliseren. 

Reacties van anderen over Sterk BEGRIP

Nu snap ik het!

Mag ik een pijlenmodel BEGRIP op mijn tafel?

Leerling bovenbouw, Horizon
Verhelderend
Fijne en verhelderende uitleg op de video's.

Lid raad van bestuur

Ik denk in tekstverbanden!

Met het pijlenmodel BEGRIP begrijp ik de tekst beter.

Leerling bovenbouw/VO

Mijn complimenten

Wat heb je het professioneel en uitgebreid opgezet. 

Leerkracht bovenbouw

/ambulant begeleidster


Leeropbrengsten omhoog

Onze resultaten zijn omhoog gegaan.

Barbara Hoogland

Intern begeleidster, Horizon


Heel professioneel

Deze leeromgeving ziet er fantastisch uit!

Heleen de Jager

CNV-medewerkster/leerkracht onderbouw

Onderwijs2Go trainingen

Onderwijs2Go professionaliseert jou en je schoolteam om meer leerlingen te bereiken met de nieuwe theorie.

De voordelen van Sterk BEGRIP:

 • Gezamenlijk denkkader voor leerkrachten, leerlingen, ouders en de schrijver
 • Alles wat je als leerkracht wilt weten over de begripsontwikkeling stimuleren
 • Online spieken: ‘hoe zit het ook alweer met begrijpend lezen?’
 • Met frisse nieuwe materialen
 • Doorgaande leerlijn van groep 1-8
 • Toepasbaar op elke tekst
 • Niet 45 minuten in een lesje, maar 24/7, een nieuwe way of life
 • Video’s om je handreikingen te geven
 • Eigen regie over je leerroute en leerrendement
 • Bijhouden van je vorderingen
 • Online kennisbank en leerplein
 • Tips om de kwaliteit te borgen met leergroepen Sterk BEGRIP
 • Met handige app
 • Altijd de mogelijkheid om vragen te stellen