Video's van Onderwijs2Go

Abonneer op ons Youtube Kanaal
Nauwkeurig lezen om de tekst beter te begrijpen
Nauwkeurig lezen om de tekst beter te begrijpen
Begrijpend lezen is vragen stellen
Begrijpend lezen is vragen stellen
Hoe leerlingen over tekstelementen heen lezen
Hoe leerlingen over tekstelementen heen lezen
Een voorbeeld van werken met pijlenmodel BEGRIP
Een voorbeeld van werken met pijlenmodel BEGRIP
Introductie Sterk BEGRIP
Introductie Sterk BEGRIP
Wat is begrijpend lezen?
Wat is begrijpend lezen?
Begrijpend lezen is een communicatiemiddel begrijpen
Begrijpend lezen is een communicatiemiddel begrijpen
Waarom lees ik deze tekst? Mijn ideaalbeeld voor het onderwijs
Waarom lees ik deze tekst? Mijn ideaalbeeld voor het onderwijs
Er is wel een theorie van begrijpend lezen
Er is wel een theorie van begrijpend lezen