Sterk BEGRIP: nieuwe didactische aanpak voor begrijpend lezen

Wil je leerlingen vooruit helpen begrijpend lezen?

Of ben jij op zoek naar een cross-over tussen onderwijs, zorg, orthopedagogiek en psychologie?

En wil je 1 model wat inzetbaar is om alle vormen van communicatie te begrijpen?

Of wil je leerlingen met bijv. Downsyndroom, autisme of hoogbegaafdheid vooruithelpen?

Dan is Sterk BEGRIP iets voor jou!

Stel je ontdekt de code...

Tot op heden dacht de onderwijswereld dat er geen theorie voor begrijpend lezen bestond. Toch wel! Ook begrijpend lezen heeft een wetmatigheid. Tekstverbanden hangen namelijk logisch met elkaar samen en vragen hebben daardoor een handig systeem. Zo geef je inzicht in communicatie.

Met Sterk BEGRIP kun je overigens ook Cito-analyses maken, doelbewust hogere resultaten behalen, sterke spreekbeurten en werkstukken in elkaar laten zetten, sociale vaardigheden op laten doen en rouwverwerking bespreekbaar maken.

Het model is in de basis lekker eenvoudig, maar geniaal voor je uitgewerkt. Je fundeert je hele onderwijs erop als een way-of-life. Zo koppel je (tekst)begrip aan een rijke taalaanbod en zet je de CITO-toets formatief in. 

Pijlenmodel BEGRIP is een groeimodel. De bovenbouwvariant bestaat uiteindelijk uit 4 pijlen, 4 tekstverbanden, 3 achterliggende kernvragen, 16 deelvaardigheden en 33 basisvragen.

De kracht van Sterk BEGRIP

Met Sterk BEGRIP geven leerkrachten hun leerlingen een universeel, gestructureerd denkkader om alle communicatie 24/7 beter te begrijpen. Echt een way-of-life met vragen stellen, informatie logisch ordenen, verbanden leggen en conclusies op het juiste moment trekken.

Toepasbaar voor elke leeftijd van jong tot oud, elk denkniveau en elke tekst. Ook aanvullend te gebruiken bij elke methode in het ZML/VSO, groep 1-8 en VO.

Door Sterk BEGRIP in te zetten help je leerlingen met:

 • zelf nadenken en innerlijke spraak (zelfsturing)
 • zich inleven in de schrijver, personages en onderwerp
 • samenhang zien in informatie en sociale situaties 
 • teksten doorgronden (tekst inzicht)
 • voorkomen van denkfouten
 • zichzelf beter verwoorden (spreken en schrijven)
 • beter omgaan met meningen en emoties
 • beter onthouden voor een toets.

Sterk BEGRIP helpt om onderwijs op maat te geven met inzicht in leerlingen en lesstof.

Onderwijs2Go biedt training, coaching en advies, online training en boeken om jouw vaardigheden te versterken.

Team

basisonderwijs

Duidelijk en gestructureerd

Na 20 jaar lesgeven in de bovenbouw voelde ik nog steeds een handelingsverlegenheid op het gebied van leerlingen abstract en kritisch en dergelijke naar een tekst laten kijken. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit werkt. Want dit is een mooi model. Het is duidelijk en gestructureerd. 

En onze resultaten verbeteren.

Lees door naar het eind voor meer reacties en effecten

Jij versterkt je leerkrachtvaardigheden. Dit kan jij na de training Sterk BEGRIP:

 • doelen van begrijpend lezen helder hebben.
 • denkfouten van leerlingen voorkomen
 • modelen: denkvragen stellen, informatie ordenen, verbanden leggen, betere conclusies trekken (hierin verweven zitten strategieën en leesdoelen.
 • toepassingen naar zaakvakken en andere vormen van communicatie
 • werkvormen bij begrijpend lezen bedenken
 • analyse en interventies opzetten voor leerlingen met een bepaalde ondersteuningsbehoefte (maatwerk)
 • methode onderzoek, wat mist er nog in het huidige aanbod om dat zo snel mogelijk aan te vullen
 • opzetten van een onderwijsplan om de kenmerken van effectief leesonderwijs meer vorm te geven
 • collegiaal leren bij begrijpend lezen.

Taalcompetent met Sterk BEGRIP

Sterk BEGRIP heeft 3 pijlers om je didactisch repertoire te vergroten en onderwijs op maat te geven: 

Tekstbegrip stimuleren (blauw)

 • instructie en interventies - tekstbegrip stimuleren met het pijlenmodel BEGRIP
 • onderzoek - out-of-the box dingen onderzoeken

Rijke taalomgeving creëren (oranje)

 • relevante leer- en leesdoelen stellen - inspiratie voor uitdagende lesstof
 • samen praten over teksten - met goede vragen lok je het gesprek uit
 • samenwerken met ouders - ouders als co-teachers

Meten is weten (rood)

 • toetsanalyse - CITO-begrijpend lezen formatief inzetten
 • leerlijn - zicht op de ontwikkeling van leerlingen en jouw keuzes
 • leesbaarheid van teksten bepalen - exacte kwaliteitsanalyse van een tekst


Door een rijke taalomgeving (multi-sensorieel), stevige instructie, gedegen CITO-begrijpend lezen analyse, interventies en boeiende gespreksvragen help je leerlingen vooruit in hun ontwikkeling. 

Leerlingen leren daardoor echt te wisselen van perspectief, waardoor ze inlevingsvermogen ontwikkelen. Zo snappen ze meer van anderen, zichzelf en onderwerpen in de maatschappij. Deze didactiek helpt om denkfouten bij leerlingen te voorkomen of te verbeteren.

Neem een kijkje

De leerkracht doet ertoe! Sterke leerkrachten geven leerlingen stevig grip op begrip. Daarvoor hebben leerkrachten excellente kennis, inzicht en vaardigheden nodig om boven de huidige lesstof te staan. 


Voorkom laaggeletterdheid in de nabije toekomst. Geef leerlingen grip op teksten en breng leerlingen op een hoger niveau met Sterk BEGRIP!


Bekijk hier de video hoe het systeem Sterk BEGRIP in elkaar zit.

Sterk BEGRIP in de vingers krijgen

analyseren van leerlinggesprek

Basistraining

Als een leerkracht of RT wilt kennismaken met Sterk BEGRIP, volg dan de Sterk BEGRIP-basistraining. Het is officieel een training voor betrokken ouders, maar het zijn belangrijke lessen uit het schoolarrangement, aangevuld met een paar extra opdrachten. 

Schoolarrangement

Sterk BEGRIP werkt het beste als het met de hele school gedaan wordt (VIP-arrangement), omdat leerlingen dan door de jaren heen gewend raken om goed na te denken over teksten (en bij toetsen over de toets vragen). (Ook te volgen door RT-ers.)

Extra effecten van Sterk BEGRIP

Door de nieuwe theorie toe te passen, krijg je verbeterde resultaten. Maar nog meer....

 • zwakke leerlingen leren dat de antwoorden niet op het plafond staan. 
 • extraverte leerlingen leren om eerst na te denken, voordat ze aannames doen. 
 • introverte leerlingen leren om hun antwoorden onder woorden te brengen. 
 • hoogbegaafde leerlingen krijgen meer uitdaging.
 • leerlingen krijgen meer leesplezier door te werken vanuit verhalend ontwerp.
 • leerlingen ontwikkelen een studerende en nieuwsgierige houding.

Barbara Hoogland

Intern begeleidster

obs de Horizon

Het pijlenmodel werkt!

Het beantwoorden van vragen n.a.v. tekst, verhaal of film is ineens niet zo moeilijk meer.


Onze resultaten zijn omhoog!

Resultaten van Sterk BEGRIP

Misschien vraag je je af of het gedegen in elkaar zit....de onderwijsinspectie heb ik aan de telefoon gehad en zij hebben gezegd dat ik het mocht uitrollen, nadat ik een school enorm in de lift heb gezet. 

Tijdens de eerste lockdown heeft deze school deze resultaten vastgehouden i.t.t. de andere scholen van hun stichting die met een andere, vrij nieuwe aanpak werkten.

Na de tweede lockdown heb ik andere scholen gesproken die met Sterk BEGRIP werken. Zij hebben aangegeven dat begrijpend lezen niet meer hun probleem was, maar eerder de andere vakken. Ze wisten wat ze moesten doen met begrijpend lezen en hadden houvast aan Sterk BEGRIP. Ook kreeg ik te horen dat een school, die toen net begonnen was, al aan de resultaten kon zien welke leerkrachten Sterk BEGRIP hadden toegepast en welke nog niet zo vaak. Niet om elkaar af te rekenen, maar om elkaar te supporten.

Voor alle lockdowns heb ik contact gehad met een professor aan de UvA. Van hem heb ik aanwijzingen gekregen om de mooie resultaten vast te leggen.

Multifunctioneel model voor:

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Onderzoek, ontwerp, organiseren en samenwerken.
Mondelinge presentaties, zoals een fantastische spreekbeurt.
Schriftelijke presentaties, zoals een rijkelijk werkstuk.
Complexe gebeurtenissen emotioneel begrijpen en verwoorden. Bijvoorbeeld ook voor hoogbegaafde leerlingen en zelfs ZML-leerlingen.

Beginnend

leerkracht

Sterk BEGRIP als toegevoegde waarde voor het onderwijs

Dit is heel waardevol! Ik heb ook vooral de vragen uit Sterk BEGRIP  in lessen verwerkt en hier kwamen hele mooie gesprekken uit. 

Vergroot de leesvaardigheid,

model hoe je leert begrijpen wat je leest.