Sterk BEGRIP: didactische aanpak voor

begrijpend lezen, begrijpend luisteren en nog meer!

terena onderwijs2go

De kracht van Sterk BEGRIP

Sterk BEGRIP is een nieuwe didactiek voor begrijpend lezen, begrijpend luisteren en nog meer. Resultaten verbeteren, terwijl kennisuitbreiding en leesmotivatie daarbij belangrijk zijn. Door middel van een schema worden alle deelvaardigheden van begrijpend lezen geordend aangeleerd. Leerlingen leren daarbij dat er een aantal basisvragen te stellen zijn, waardoor ze varianten van deze vragen op een toets ook beter kunnen begrijpen. Ze worden echt toegerust om hun antwoorden te bewijzen met de tekst.


Tot voor kort was er geen theorie voor begrijpend lezen (zo stellen verschillende professoren), maar die theorie heb ik mogen ontdekken en uitwerken tot in de kleinste details. Daardoor kun je als leerkracht makkelijker leerlingen begeleiden, gedegen oudergesprekken voeren en ouders inzetten als didactisch partners.

   

In de kern is Sterk BEGRIP een didactische aanpak om communicatie in het algemeen beter mee te begrijpen. En speerpunt is daarbij dus begrijpend lezen. Het is naast een methode te gebruiken, waarbij Sterk BEGRIP een aanvulling is. Maar er zijn ook scholen die geheel over zijn gestapt op Sterk BEGRIP, omdat ze het zelfvertrouwen hebben gekregen nadat de resultaten omhoog  gingen of tijdens de lockdown vastgehouden zijn.

Resultaten van Sterk BEGRIP

Misschien vraag je je af of het écht werkt....de onderwijsinspectie heb ik aan de telefoon gehad en zij hebben gezegd dat ik het mocht uitrollen, nadat ik een school enorm in de lift heb gezet. 

Tijdens de eerste lockdown heeft deze school deze resultaten vastgehouden i.t.t. de andere scholen van hun stichting die met een andere, vrij nieuwe aanpak werkten.

Na de tweede lockdown heb ik andere scholen gesproken die met Sterk BEGRIP werken. Zij hebben aangegeven dat begrijpend lezen niet meer hun probleem was, maar eerder de andere vakken. Ze wisten wat ze moesten doen met begrijpend lezen en hadden houvast aan Sterk BEGRIP. Ook kreeg ik te horen dat een school, die toen net begonnen was, al aan de resultaten kon zien welke leerkrachten Sterk BEGRIP hadden toegepast en welke nog niet zo vaak. Niet om elkaar af te rekenen, maar om elkaar te supporten.

Voor alle lockdowns heb ik contact gehad met een professor aan de UvA. Van hem heb ik aanwijzingen gekregen om de mooie resultaten vast te leggen. Maar ik was zelf nog wat kritischer dan de professor, omdat ik per schooljaar, per leerkracht over de leerjaren en per groep door de leerjaren heen wilde kijken in plaats van alleen per schooljaar. En ik heb ook nagevraagd bij de scholen hoe zij naar hun resultaten keken. 

Alles heb ik vastgelegd in de online leeromgeving van Onderwijs2Go. Dat heb ik gedaan tot pandemie uitbrak. In respect voor het harde werken van de scholen heb ik vanaf die tijd alleen korte, prettige overlegmomenten gehad.

Multifunctioneel model voor:

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Onderzoek, ontwerp, organiseren en samenwerken.
Mondelinge presentaties, zoals een fantastische spreekbeurt.
Schriftelijke presentaties, zoals een rijkelijk werkstuk.
Complexe gebeurtenissen emotioneel begrijpen en verwoorden. Bijvoorbeeld ook voor hoogbegaafde leerlingen en zelfs ZML-leerlingen.

Lees door naar het eind voor meer effecten van Sterk BEGRIP

Stel je ontdekt de code...

Ook begrijpend lezen heeft een wetmatigheid. Tekstverbanden hangen namelijk logisch met elkaar samen. Met Sterk BEGRIP krijg je een universeel, gezamenlijk denkkader tussen jou, je leerlingen en de schrijver van een tekst. 

Ideaal, voor jong en oud, 24/7 inzetbaar. Je leerlingen begrijpen zo élke vorm van communicatie, mening en emotie. Ze krijgen inzicht in elke tekst en denkfouten worden voorkomen. 

Het model is in de basis lekker eenvoudig, maar geniaal voor je uitgewerkt. Je fundeert je hele onderwijs erop als een way-of-life. Zo koppel je (tekst)begrip aan een rijke taalaanbod en zet je de CITO-toets formatief in. 

Pijlenmodel BEGRIP is een groeimodel. De bovenbouwvariant bestaat uiteindelijk uit 4 pijlen, 4 tekstverbanden, 3 achterliggende kernvragen, 16 deelvaardigheden en 33 basisvragen.

Team

basisonderwijs

De overtuiging dat het werkt

Na 20 jaar lesgeven in de bovenbouw voelde ik nog steeds een handelingsverlegenheid op het gebied van leerlingen abstract en kritisch en dergelijke naar een tekst laten kijken. 


Maar dit is een mooi model. Het is duidelijk en gestructureerd. 

Taalcompetent met Sterk BEGRIP

Sterk BEGRIP heeft 3 pijlers om je didactisch repertoire te vergroten en onderwijs op  maat te geven: 

Tekstbegrip stimuleren (blauw)

 • instructie en interventies - tekstbegrip stimuleren met het pijlenmodel BEGRIP
 • onderzoek - out-of-the box dingen onderzoeken

Rijke taalomgeving creëren (oranje)

 • relevante leer- en leesdoelen stellen - inspiratie voor uitdagende lesstof
 • samen praten over teksten - met goede vragen lok je het gesprek uit
 • samenwerken met ouders - ouders als co-teachers

Meten is weten (rood)

 • toetsanalyse - CITO-begrijpend lezen formatief inzetten
 • leerlijn - zicht op de ontwikkeling van leerlingen en jouw keuzes
 • leesbaarheid van teksten bepalen - exacte kwaliteitsanalyse van een tekst


Door een rijke taalomgeving (multi-sensorieel), stevige instructie, gedegen CITO-begrijpend lezen analyse, interventies en boeiende gespreksvragen help je leerlingen vooruit in hun ontwikkeling. 

Leerlingen leren daardoor echt te wisselen van perspectief, waardoor ze inlevingsvermogen ontwikkelen. Zo snappen ze meer van anderen, zichzelf en onderwerpen in de maatschappij. Deze didactiek helpt om denkfouten bij leerlingen te voorkomen of te verbeteren.

Vergroot je didactisch repertoire

Wil jij ook dat leerlingen...

 • zoeken naar bewijs in de tekst
 • genieten van taal
 • goede resultaten behalen.


En wil je hen stimuleren om...

 • zich persoonlijk te ontwikkelen
 • leesvaardiger te worden en mooie cijfers te halen
 • de wereld te begrijpen en te exploreren
 • toekomst gericht te denken.


Dan past het integraal programma Sterk BEGRIP bij jou en je team!

Sterk BEGRIP in de vingers krijgen

analyseren van leerlinggesprek

Basistraining

Als een leerkracht of RT wilt kennismaken met Sterk BEGRIP, volg dan de Sterk BEGRIP-basistraining. Het is officieel een training voor betrokken ouders, maar het zijn belangrijke lessen uit het schoolarrangement, aangevuld met een paar extra opdrachten. 

Schoolarrangement

Sterk BEGRIP werkt het beste als het met de hele school gedaan wordt (VIP-arrangement), omdat leerlingen dan door de jaren heen gewend raken om goed na te denken over teksten (en bij toetsen over de toets vragen). (Ook te volgen door RT-ers.)

Barbara Hoogland

Intern begeleidster

obs de Horizon

Het pijlenmodel werkt!

Het beantwoorden van vragen n.a.v. tekst, verhaal of film is ineens niet zo moeilijk meer.


Onze resultaten zijn omhoog!

Leesvaardigheid is het maatschappelijk goud voor de toekomst

Extra effecten van Sterk BEGRIP

Door de nieuwe theorie toe te passen, krijg je verbeterde resultaten. Maar nog meer....

 • zwakke leerlingen leren dat de antwoorden niet op het plafond staan. 
 • extraverte leerlingen leren om eerst na te denken, voordat ze aannames doen. 
 • introverte leerlingen leren om hun antwoorden onder woorden te brengen. 
 • hoogbegaafde leerlingen krijgen meer uitdaging.
 • leerlingen krijgen meer leesplezier door te werken vanuit verhalend ontwerp.
 • leerlingen ontwikkelen een studerende en nieuwsgierige houding.

Sterk BEGRIP verbindt de 9 elementen van leesbegrip


1. Werken aan het opbouwen van kennis
2. Bouwen aan woordenschat
3. Zorgen voor verschillende typen geïntegreerde teksten en aandacht besteden aan de tekststructuur
4. Leerlingen leren strategische lezers te worden
5. Discussiëren met leerlingen over teksten
6. Integreren lezen en schrijven
7. Zorgen voor een motiverende leesomgeving
8. Monitoren en toetsen van leesbegrip in de klas
9. Differentiëren


Bron Houtveen, A.A.M, Steensel, R.C>M. van, Rie, S. de la, De vele kanten van leesbegrip, https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/de-vele-kanten-van-leesbegrip.pdf


En Sterk BEGRIP geeft inhoud aan de 5 didactische sleutels van de Taalunie: functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer.

Vergroot de leesvaardigheid

door eigen regie over begrijpend lezen

Neem een kijkje

De leerkracht doet ertoe! Sterke leerkrachten geven leerlingen stevig grip op begrip. Daarvoor hebben leerkrachten excellente kennis, inzicht en vaardigheden nodig om boven de huidige lesstof te staan. 


Voorkom laaggeletterdheid in de nabije toekomst. Geef leerlingen grip op teksten en breng leerlingen op een hoger niveau met Sterk BEGRIP!


Bekijk hier de video hoe het systeem Sterk BEGRIP in elkaar zit.

Voordelen van leren en innoveren met Onderwijs2GO

Onderwijs2Go professionaliseert jou en je schoolteam om meer leerlingen vooruit te helpen met de nieuwe theorie.

De voordelen van de Academie:

 • Alles wat je als leerkracht wilt weten over de begripsontwikkeling stimuleren
 • Online spieken: ‘hoe zit het ook alweer met begrijpend lezen?’
 • Video’s om je handreikingen te geven
 • Met frisse nieuwe materialen voor in je klas
 • Eigen regie over je leerroute en leerrendement
 • Bijhouden van je vorderingen
 • Online kennisbank en leerplein
 • Tips om de kwaliteit te borgen met leergroepen Sterk BEGRIP
 • Met handige app
 • Altijd de mogelijkheid om vragen te stellen


De voordelen van Sterk BEGRIP:

 • Gezamenlijk denkkader voor leerkrachten, leerlingen, ouders en de schrijver
 • Toepasbaar op elke tekst
 • Niet 45 minuten in een lesje, maar 24/7, een nieuwe way of life
 • Doorgaande leerlijn van groep 1-8
 • Met handig Spiekboek Sterk BEGRIP voor leerlingen

Aanstormend

talent

Sterk BEGRIP als toegevoegde waarde voor het onderwijs

Dit is heel waardevol! Ik heb geprobeerd om ook vooral de vragen al in lessen te verwerken en hier kwamen hele mooie gesprekken uit.

Liever Sterk BEGRIP op papier?