Het ei van Columbus

Sterk BEGRIP is communicatie begrijpen

Wil jij ook dat leerlingen...

 • zoeken naar waarheid
 • genieten van taal
 • het goede ontdekken door contact met de schrijver, anderen, zichzelf


En wil je hen stimuleren om...

 • zich persoonlijk te ontwikkelen
 • leesvaardiger te worden en mooie cijfers te halen
 • de wereld te begrijpen en te exploreren
 • toekomst gericht te denken


Dan past het integraal programma Sterk BEGRIP bij jou en je team!

Taalcompetent met Sterk BEGRIP

Sterk BEGRIP is het integraal systeem rond het pijlenmodel BEGRIP, de ontdekte theorie voor begrijpend lezen.

Sterk BEGRIP heeft 3 pijlers: 

Tekstbegrip stimuleren (blauw)

 • instructie en interventies - tekstbegrip stimuleren met het pijlenmodel BEGRIP
 • onderzoek - out-of-the box dingen onderzoeken

Rijke taalomgeving creëren (oranje)

 • relevante leer- en leesdoelen stellen - inspiratie voor uitdagende lesstof
 • samen praten over teksten - met goede vragen lok je het gesprek uit
 • samenwerken met ouders - ouders als co-teachers

Meten is weten (rood)

 • toetsanalyse - CITO-begrijpend lezen formatief inzetten
 • leerlijn - zicht op de ontwikkeling van leerlingen en jouw keuzes
 • leesbaarheid van teksten bepalen - exacte kwaliteitsanalyse van een tekst

Barbara Hoogland

Intern begeleidster

obs de Horizon

Het pijlenmodel werkt!

Het beantwoorden van vragen n.a.v. tekst, verhaal of film is ineens niet zo moeilijk meer.


Onze resultaten zijn omhoog!

Leesvaardigheid is het maatschappelijk goud voor de toekomst

Stel je ontdekt de code...

Tot op heden dacht de onderwijswereld dat er geen theorie voor begrijpend lezen bestond. Toch wel! Ook begrijpend lezen heeft een wetmatigheid, heb ik ontdekt. Tekstverbanden hangen namelijk logisch met elkaar samen.

Jij helpt leerlingen zoeken naar waarheid, genieten van taal en het goede ontdekken in het contact met de schrijver, de ander, de wereld en zichzelf.

De kern van Sterk BEGRIP is het pijlenmodel BEGRIP, 1 A4 waarop de theorie gestructureerd staat. Een universeel, gezamenlijk denkkader tussen jou, je leerlingen en de schrijver van een tekst. 

Ideaal, voor jong en oud, 24/7 inzetbaar. Je leerlingen begrijpen zo élke vorm van communicatie, mening en emotie. Ze krijgen inzicht in elke tekst en denkfouten worden voorkomen. 

Het model is in de basis lekker eenvoudig, maar geniaal voor je uitgewerkt.  Je fundeert je hele onderwijs erop als een way-of-life. Zo koppel je (tekst)begrip aan een rijke taalaanbod en zet je de CITO-toets formatief in. 

Pijlenmodel BEGRIP is een groeimodel. De bovenbouwvariant bestaat uiteindelijk uit 4 pijlen, 4 tekstverbanden, 3 achterliggende kernvragen, 16 deelvaardigheden en 33 basisvragen.

Resultaten van Sterk BEGRIP

Door de nieuwe theorie toe te passen, krijg je verbeterde resultaten. Maar nog meer....

 • zwakke leerlingen leren dat de antwoorden niet op het plafond staan. 
 • extraverte leerlingen leren om eerst na te denken, voordat ze aannames doen. 
 • introverte leerlingen leren om hun antwoorden onder woorden te brengen. 
 • hoogbegaafde leerlingen krijgen meer uitdaging.
 • leerlingen krijgen meer leesplezier door te werken vanuit verhalend ontwerp.
 • leerlingen ontwikkelen een studerende en nieuwsgierige houding.

Sterk BEGRIP geeft verbindt de 9 elementen van leesbegrip


1. Werken aan het opbouwen van kennis
2. Bouwen aan woordenschat
3. Zorgen voor verschillende typen geïntegreerde teksten en aandacht besteden aan de tekststructuur
4. Leerlingen leren strategische lezers te worden
5. Discussiëren met leerlingen over teksten
6. Integreren lezen en schrijven
7. Zorgen voor een motiverende leesomgeving
8. Monitoren en toetsen van leesbegrip in de klas
9. Differentiëren


Bron Houtveen, A.A.M, Steensel, R.C>M. van, Rie, S. de la, De vele kanten van leesbegrip, https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/de-vele-kanten-van-leesbegrip.pdf

Vergroot de leesvaardigheid

door eigen regie over begrijpend lezen

Neem een kijkje

De leerkracht doet ertoe! Sterke leerkrachten geven leerlingen stevig grip op begrip. Daarvoor hebben leerkrachten excellente kennis, inzicht en vaardigheden nodig om boven de huidige lesstof te staan. 


Voorkom laaggeletterdheid in de nabije toekomst. Geef leerlingen grip op teksten en breng leerlingen op een hoger niveau met Sterk BEGRIP!


Bekijk hier de video hoe het systeem Sterk BEGRIP in elkaar zit.

Voordelen van leren en innoveren met Onderwijs2GO

Onderwijs2Go professionaliseert jou en je schoolteam om meer leerlingen vooruit te helpen met de nieuwe theorie.

De voordelen van de Academie:

 • Alles wat je als leerkracht wilt weten over de begripsontwikkeling stimuleren
 • Online spieken: ‘hoe zit het ook alweer met begrijpend lezen?’
 • Video’s om je handreikingen te geven
 • Met frisse nieuwe materialen voor in je klas
 • Eigen regie over je leerroute en leerrendement
 • Bijhouden van je vorderingen
 • Online kennisbank en leerplein
 • Tips om de kwaliteit te borgen met leergroepen Sterk BEGRIP
 • Met handige app
 • Altijd de mogelijkheid om vragen te stellen


De voordelen van Sterk BEGRIP:

 • Gezamenlijk denkkader voor leerkrachten, leerlingen, ouders en de schrijver
 • Toepasbaar op elke tekst
 • Niet 45 minuten in een lesje, maar 24/7, een nieuwe way of life
 • Doorgaande leerlijn van groep 1-8
 • Met handig Spiekboek Sterk BEGRIP voor leerlingen

Aanstormend

talent

Sterk BEGRIP als toegevoegde waarde voor het onderwijs

Dit is heel waardevol! Ik heb geprobeerd om ook vooral de vragen al in lessen te verwerken en hier kwamen hele mooie gesprekken uit.

Liever spieken op papier?

arrow_drop_up arrow_drop_down