Sterk BEGRIP VIP

Inzicht in alle trainingen en nog meer...

Samenvattingen!

De belangrijkste lessen uit alle trainingen op een rijtje

Sterk in het vak!

Sterke leerkrachten maken sterke leerlingen

Doelbewust!

Met doelbewuste training vooruitgang creëren

Weet jij wat je maximale impact kan zijn?

Stel dat je meer kunt doen aan de kansenongelijkheid. Dat leerlingen leesvaardiger van school komen, zodat ze meer kansen hebben voor de toekomst. Dan heb je maximale impact als leerkracht.

Die impact krijg je doordat je beter geschoold bent over begrijpend lezen en daardoor sterkere instructie geeft. En doordat je meer inzicht hebt in de fouten die leerlingen maken. Ook ontwikkel je uitdagendere lessen en stel je meer gevarieerde vragen.

Wanneer je grip op begrip geeft, geef je eigenaarschap. Je geeft maximale impact voor de toekomst van leerlingen! Je doet er alles aan om laaggeletterdheid te voorkomen en het leerpotentieel van leerlingen tot het maximale te brengen. Goud waard! Doe daarom mee met de VIP-trainingen.

Barbara Hoogland

intern begeleidster

obs de Horizon

Het allerbelangrijkste besef

Je moet verplaatsen in de schrijver en degene die de toetsvragen stelt (dus niet: wat wil ik zélf zeggen). Het gebruik van het pijlenschema helpt de leerlingen goed te begrijpen wat er gevraagd wordt. 


Tevens leent de methode zich voor de onderbouw door het gebruik van de duidelijke picto’s. Het beantwoorden van vragen n.a.v. verhaal of film is dan ineens niet zo moeilijk meer.


Kortom, we zijn weer een goede weg ingeslagen naar nog beter begrijpend leesonderwijs. Met dank aan Terena die ons dat inzicht heeft verschaft.

Zo ziet een traject eruit

Het implementatietraject bij Sterk BEGRIP-VIP begint met een start-workshop van 2 uur. Dan worden de beginselen aangeleerd.

Daarna volgt een periode van ongeveer 3 maanden om de complete online training door te nemen en om het in de dagelijkse lespraktijk toe te passen.

De intern begeleider/kartrekker binnen de school inventariseert vervolgens vragen en/of casussen om vooraf naar mij te mailen. Dit zal dan centraal staan tijdens een 2e workshop van 2 uur.

Ik kom niet bij je in de klas, je krijgt aanwijzingen in de online training om elkaar te supporten. De training is zo op gezet dat het implementatietraject kort kan en ik vind ook dat dat moet, zodat je tijd hebt om je onderwijs vorm te geven en de resultaten ervan te plukken.

De kosten voor Sterk BEGRIP-VIP (schoolarrangement) is bij een team tot 15 leerkrachten 1997 euro. En een team tot 25 leerkrachten 2957 euro. Heb je een groter team, dan hoor ik dat graag.

Indien gewenst kan altijd nog een opfris-workshop ingepland worden aan het begin van het nieuwe schooljaar (daar zitten extra kosten aan verbonden), maar de ervaring leert dat leerkrachten het zelf erg goed kunnen toepassen omdat het een model is wat voor zowel mondelinge als schriftelijke communicatie inzetbaar is.

En scholen kunnen indien gewenst een papieren versie krijgen voor elke leerkracht met een deel van de online training: Spiekboek Sterk BEGRIP (bestellingen voor een team graag doorgeven per mail, omdat er wettelijk korting verrekend mag worden als er meer boeken besteld worden).

taalinterventies leren

Een unieke training

Bij de VIP-training krijg je het volgende:

 • Alle trainingen van Onderwijs2Go worden voor jou open gezet. 
 • Alle video's staan nog eens geclusterd bij elkaar
 • De best-of-best lessen worden nogmaals herhaald
 • Inclusief een offline workshop
 • Inclusief Live Q&A masterclasses
 • Altijd ruimte om vragen te stellen!

Wat ontdek je tijdens deze online training?

Sterk BEGRIP

Alle trainingen rondom het pijlenmodel BEGRIP staan voor jou klaar.

Unieke online vakkennis

Mogelijkheid om eigen leerroute te kiezen voor professionalisering.

Extra offline workshop

De mogelijkheid om persoonlijke en teamvragen offline te stellen.

Altijd inzicht via ons online platform

Vakdidactisch naast elkaar staan.

Alle trainingen van Sterk BEGRIP staan voor jou open.

De voordelen van Sterk BEGRIP-VIP

 • Een bibliotheek aan kennis beschikbaar.
 • Je kiest wat jij nodig hebt in jouw situatie.
 • Samen successen vieren.
 • Samen verder komen tijdens de webinars en workshop.
 • Altijd mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Theoretisch doordacht en practice based evidence 

VIP is de samenvatting van Sterk BEGRIP en de andere trainingen.

Sterk BEGRIP is het systeem rondom het pijlenmodel BEGRIP. De nieuwe theorie voor begrijpend lezen. De theorie is na ontdekking verder uitgewerkt in overleg met scholen. Het pijlenmodel BEGRIP is toepasbaar op elke tekst, elke niveau, elke leeftijd, individueel of in groep.

Rondom het pijlenmodel BEGRIP heeft Onderwijs2Go Sterk BEGRIP ontwikkeld:

 • Instructie over het pijlenmodel BEGRIP
 • Leerlijn
 • Toets analyse
 • Leesbaarheid van een tekst bepalen
 • Samen praten over teksten
 • Samenwerken met ouders
 • Relevante leer- en leesomgeving
 • Onderzoek

Team

basisonderwijs

Wij weten wat we moeten doen

Wij weten nu wat we moeten doen en hoe we leerlingen vooruit kunnen helpen. Dat is terug te zien in onze resultaten. En we kunnen altijd bij Terena terecht met vragen of in de online training meer kennis opdoen. 

We kiezen er nu ook voor om allerlei teksten beter te laten begrijpen door leerlingen. 

+ De onderwijs2go community

De plek om je vragen te stellen, ideeën te droppen en geïnspireerd te raken. Kom op een eenvoudige manier in contact met andere leerkrachten en blijf op de hoogte van de nieuwste content en tips.

Sta jij, samen met je team, te springen om je vakdidactiek te versterken en ben je bereid om constructief samen te werken, dan zit je bij Onderwijs2Go op de juiste plek.

Ik heb er vertrouwen in!

Terena heeft expertise en enthousiasme. Goed doordacht.

Leerkracht middenbouw

Mooie methodiek

We gaan dit als team in stapjes implementeren.

MT-lid

Nieuwe visie

Het is écht een nieuwe visie op begrijpend lezen!

Leerkracht bovenbouw

Geloof jij dat jij als leerkracht er toe doet en het verschil maakt?
En wil je met je team het VIP-arrangement volgen?