Instructie over begrijpend lezen

Inzicht in de nieuwe didactiek

Theorie ontdekt!

Nieuwe didactiek begrijpend lezen

Universeel toepasbaar!

Elk niveau, elke tekst, jong en oud

Online spiekomgeving!

Systematisch geordend

Begrijpend lezen lastig of juist leuk?

In Nederland is er een grote zorg over de teruglopende leesvaardigheid bij leerlingen. Als leerlingen niet leesvaardig zijn, zijn de gevolgen enorm. Kans op laaggeletterdheid, lagere scholing en minder economische kansen.

Maar veel leerlingen vinden begrijpend lezen lastig. Maar niet alleen leerlingen, ook de leerkrachten hebben moeite met begrijpend lezen en begrijpend luisteren. De wil is er wel, maar leerkrachten hebben zelf te weinig scholing gehad over hoe het systeem in elkaar zit. Er was namelijk nog geen theorie voor begrijpend lezen.

Maar die is er nu wél!  De theorie van begrijpend lezen is ontdekt! En hiermee stimuleer je doelbewust de leesvaardigheid. Jij maakt leerlingen duidelijk hoe het systeem werkt. Ze snappen meer, krijgen inzicht in de schrijver en zo wordt een tekst begrijpen leuk!

taalinterventies leren

Krijg meer inzicht in begrijpend lezen voor jezelf en de kinderen

Alle kennis, inzichten en vaardigheden over de nieuwe theorie voor begrijpend lezen zijn voor jou beschikbaar, zodat je leerlingen zich vooruitgeholpen voelen. Jij leert:

 • modelen
 • informatie ordenen
 • verbanden leggen
 • conclusies trekken
 • gezamenlijk denkkader met leerlingen gebruiken
 • denkfouten voorkomen
 • werken met het pijlenmodel BEGRIP
 • inzicht geven in elke tekst
 • elke leerling vooruithelpen
 • nieuwe way-of-thinking in alle lessen toepassen

Kim Heres

leerkracht groep 5,

OBS de Horizon

Boven gemiddeld gescoord!

Kinderen maakten tijdens de Cito-toetsen gebruik maken van hun eigen meningen en gedachten over dat bepaalde onderwerp, met als gevolg onder gemiddelde score. Er moest dus duidelijk iets veranderen in de aanpak en methodiek van Begrijpend Lezen.


Terena heeft een aanpak om begrip aan te leren gemaakt. 

Het pijlenmodel BEGRIP is een duidelijk schema, waarin stap voor stap aandacht gegeven wordt aan het begrijpen van de tekst. De kinderen krijgen veel meer inzicht in het probleem of de gebeurtenis van de tekst en wat hier bijvoorbeeld de oorzaken en gevolgen van zijn. We zijn ook aan de slag gegaan met verwijswoorden en signaalwoorden.


Met als resultaat dat mijn hele groep vooruit is gegaan met de Cito-toetsen, er werd zelfs boven gemiddeld gescoord!

Wat ontdek je tijdens deze online training?

Theorie van begrijpend lezen

Je leert het systeem van begrijpend lezen. Het hele systeem past op 1 A4: het  pijlenmodel BEGRIP.

De kern en basisvragen

Je leert hoe vragen volgens het systeem zijn geordend. En hoe je leerlingen begeleidt om vragen te beantwoorden.

Deelvaardigheden

Je leert instructie geven op alle deelvaardigheden van begrijpend lezen, die met elkaar samenhangen.

Denkfouten ondervangen

Je leert wat de meest voorkomende fouten zijn bij begrijpend lezen. Met interventies weet je deze te ondervangen.

Voorbeelden 

Je krijgt voorbeelden hoe je informatie ordent en verbanden legt. Daardoor wordt je op nieuwe ideeën gebracht.

Gebruiken

Je leert de theorie gebruiken van groep 1-8. Sterke leerkrachten creëren sterke leerlingen.

Altijd inzicht via ons online platform

Vakdidactisch naast elkaar staan.

Goed te combineren met de andere trainingen van Sterk BEGRIP.

De voordelen van instructie over begrijpend lezen

 • Training on the job
 • Je staat sterk boven alle lesstof
 • Je vergroot je vakdidactisch repertoire
 • Als je het gaat doen, wordt het leuk!
 • Je hebt goud in handen voor je leerlingen en ouders
 • Je hebt een nieuwe way-of-life
 • Je creëert zelf de verandering voor leerlingen
 • Met handige app om te spieken.

Claudia Benmesahel-Kruidbos

RT/mediërend leren

Grip krijgen op communicatie

Op een duidelijke wijze heeft Terena aangegeven waar kinderen tegenaan lopen tijdens begrijpend lezen en waarom zoveel kinderen hier moeite mee hebben.

Zij heeft een instrument ontwikkeld dat kinderen helpt om de vertaalslag te maken van de huidige door scholen gebruikte methoden naar een duidelijk instructie model.

Theoretisch doordacht en practice based evidence 

Instructie over begrijpend lezen is onderdeel van Sterk BEGRIP. 

Sterk BEGRIP is het systeem rondom het pijlenmodel BEGRIP. De nieuwe theorie voor begrijpend lezen. De theorie is na ontdekking verder uitgewerkt in overleg met scholen. Het pijlenmodel BEGRIP is toepasbaar op elke tekst, elke niveau, elke leeftijd, individueel of in groep.

Rondom het pijlenmodel BEGRIP heeft Onderwijs2Go Sterk BEGRIP ontwikkeld:

 • Instructie over het pijlenmodel BEGRIP
 • Leerlijn
 • Toets analyse
 • Leesbaarheid van een tekst bepalen
 • Samen praten over teksten
 • Samenwerken met ouders
 • Relevante leer- en leesomgeving
 • Onderzoek

+ De onderwijs2go community

De plek om je vragen te stellen, ideeën te droppen en geïnspireerd te raken. Kom op een eenvoudige manier in contact met andere leerkrachten en blijf op de hoogte van de nieuwste content en tips.

Sta jij, samen met je team, te springen om je vakdidactiek te versterken en ben je bereid om constructief samen te werken, dan zit je bij Onderwijs2Go op de juiste plek.

ouders

meisje uit groep 8

Ze voelt zich eindelijk geholpen!

Terena heeft onze dochter en ons als ouders een grote stap vooruit geholpen. Onze dochter heeft haar hele schooltijd al moeite met begrijpend lezen en voelde zich niet begrepen hierin. 


Terena gaat opzoek naar de kern van het probleem, iets dat op school nog niet eerder is gelukt. Ze geeft tools hoe jij je als kind door een ingewikkelde tekst kunt worstelen. Ze werkt opbouwend, stimulerend, doortastend en op een rustige manier.


We hopen dat het onze dochter veel resultaat oplevert. In ieder geval heeft ze al meer plezier in lezen gekregen en voelt ze zich eindelijk geholpen.

Verhelderend

Fijne en verhelderende uitleg op de video's.

Lid raad van het bestuur

Waanzinnig uitgebreid

Waanzinnig uitgebreide website. Gaaf dat je dit hebt ontwikkeld. 

Leerkracht basisonderwijs

Meedenkend

Terena is zeer betrokken bij onze ontwikkelingen van Sterk Begrip.

Jacqueline Carbo,

intern begeleidster De Nieuwe Wiel / Timotheusschool

Wil jij je instructie begrijpend lezen verbeteren door het volgen van deze online training?