Samen praten over teksten

Inzicht in het systeem van vragen stellen

Vragen geordend!

Logisch gerangschikt

Concrete voorbeelden!

Meer dan 150 voorbeeldvragen

Spel met pestkaarten!

Having fun met je groep

Help leerlingen hun gedachten op een rij te zetten

Vragen, je hebt ze in alle soorten en maten. Veel leerlingen weten niet hoe ze vragen moeten beantwoorden, omdat ze zich niet bewust zijn van wat er precies gevraagd wordt.

Dit is wat er mis gaat. Je stelt een wie-vraag, maar je krijgt een wat-antwoord. Je stelt een waar-vraag en je krijgt een wanneer-antwoord. Of je stelt een vraag naar de oorzaak en je krijgt een oplossing als antwoord.

Doordat Onderwijs2Go de theorie voor begrijpend lezen heeft ontdekt zijn er 4 tekstverbanden die logisch met elkaar samenhangen. De theorie met 16 deelvaardigheden en 33 basisvragen.

Super handig zo'n een vragensysteem waarbij je allerlei vragen ordent. Dat helpt leerlingen hun gedachten te ordenen en jou beter antwoord te geven.

taalinterventies leren

Ondersteun het denkproces van je leerlingen en verbeter prestaties!

In deze training zie je hoe het systeem van vragen in elkaar steekt. Daarmee ondersteun je het denkproces van leerlingen. Je leerlingen geven beter antwoord op de vragen en daardoor verbeteren de prestaties.

Wat krijg je in deze training aangereikt:

 • Ruim 150 vragen geordend
 • Een spel
 • Werkvormen met de vragen
 • Coöperatieve werkvormen

Team

Wereldkidz Tweesprong

Heldere structuur ter ondersteuning van tekstbegrip.

Hiermee kun je leerlingen de puzzel van de tekst laten oplossen. Je leert verschillende vragen stellen bij de tekst.

Wat ontdek je tijdens deze online training?

Systeem van vragen

Meer dan 150 vragen op vragenkaartjes. Elk kaartje is voorzien van de codering van het pijlenmodel BEGRIP.

Ludiek spel

Geen spel zonder pestkaarten! Leerlingen praten over teksten met vraagkaartjes, maar wie wint?

Werkvormen

Niet meer saai boven een blad hangen, maar ook andere werkvormen om samen over teksten te praten.

Altijd inzicht via ons online platform

Vakdidactisch naast elkaar staan.

Goed te combineren met de andere trainingen van Sterk BEGRIP.

De voordelen van samen praten over teksten

 • Je kan gevarieerde vragen stellen aan je leerlingen.
 • Je kiest zelf uit welke vragen je wilt behandelen.
 • Je maakt begrijpend lezen tot een sociaal moment.
 • Je geeft leerlingen zicht op het systeem van begrijpend lezen.
 • Je vergroot je didactisch repertoire met meerdere werkvormen.
 • Je bereid leerlingen beter voor op het voortgezet onderwijs.

Theoretisch doordacht en practice based evidence 

Samen praten over teksten is onderdeel van Sterk BEGRIP. De gevarieerde vragen zijn logisch geordend bij het pijlenmodel BEGRIP.

Sterk BEGRIP is het systeem rondom het pijlenmodel BEGRIP. De nieuwe theorie voor begrijpend lezen. De theorie is na ontdekking verder uitgewerkt in overleg met scholen. Het pijlenmodel BEGRIP is toepasbaar op elke tekst, elke niveau, elke leeftijd, individueel of in groep.

Rondom het pijlenmodel BEGRIP heeft Onderwijs2Go Sterk BEGRIP ontwikkeld:

 • Instructie over het pijlenmodel BEGRIP
 • Leerlijn
 • Toets analyse
 • Leesbaarheid van een tekst bepalen
 • Samen praten over teksten
 • Samenwerken met ouders
 • Relevante leer- en leesomgeving
 • Onderzoek

+ De onderwijs2go community

De plek om je vragen te stellen, ideeën te droppen en geïnspireerd te raken. Kom op een eenvoudige manier in contact met andere leerkrachten en blijf op de hoogte van de nieuwste content en tips.

Sta jij, samen met je team, te springen om je vakdidactiek te versterken en ben je bereid om constructief samen te werken, dan zit je bij Onderwijs2Go op de juiste plek.

Leerkracht

groep 8

OBS de Horizon

Antwoorden zoeken in de tekst

Het probleem was dat kinderen niet goed lazen wat er in de tekst stond en ze dachten te veel aan hun eigen voorkennis. Als ze vragen moesten beantwoorden, deden ze dat vanuit eigen kennis en niet vanuit de tekst. Hierdoor waren antwoorden vaak fout.


De oplossing van Onderwijs2Go was het pijlenmodel. De kinderen gebruikten dit stappenplan hoe je een tekst moest aanpakken. Alles wat ze zelf vooraf al wisten, parkeerden ze nu in hun hoofd. Ze lazen daardoor eerst goed wat er stond en zochten altijd het antwoord terug in de tekst.


De resultaten waren aanzienlijk beter. Kinderen zochten dus de antwoorden in de tekst en maakten hierdoor minder fouten.

Duidelijk, gestructureerd

Terena heeft enorm veel kennis en motivatie.

Leerkracht middenbouw

Dit geeft houvast

Het is goed doordacht en helder. Goede overdracht.

Leerkracht  middenbouw

Praktische voorbeelden

Terena heeft het zelf ook ervaren in de praktijk.

Leerkracht bovenbouw

Wil je de online training 'Samen praten over teksten' volgen?