Samenwerken met ouders

Inzicht in prettig samenwerken

Samen!

Rondom de leerling

Didactisch partnerschap!

Gedeelde verantwoordelijkheid

Opbouwend en positief!

De leerling vooruit helpen

De invloed van een samenwerking tussen leerkracht en ouders voor leerlingen

Stel het loopt niet zo goed met een leerling op school. Ouders staan bij je op de stoep en hebben een grote zorg. Of het is andersom: jij hebt een zorg om een leerling en je zoekt naar mogelijkheden om de leerling vooruit te helpen.

Samen met ouders kom je verder, want jullie zijn beiden experts van het kind. Ieder op eigen vlak, waarbij jij als leerkracht geschoold bent. 

Hoe beter de samenwerking is, hoe groter het leerrendement van de leerling.  Dus oefenen met huiswerk helpt op de korte en lange termijn, richting het voortgezet onderwijs. 

taalinterventies leren

Doelbewuste tips om de ontwikkeling te stimuleren 

In deze training krijg je handreikingen hoe je ouders ondersteunt. Hoe beter de samenwerking met ouders, hoe hoger je rendement in het onderwijs is. 

In de training staat voor jou:

 • Voorbeeldbrief voor ouders
 • Leesspaarkaart
 • Nieuwsbegrip oefenen met het pijlenmodel BEGRIP
 • Leren leren – tekstgedeeltes leren
 • Leren leren – woordjes leren
 • Rapport / Portfolio voorbeeld
 • Casus leerling groep 7

Begeleidster

pedagogisch medewerkster

Bevoorrecht

Kinderen zijn bevoorrecht als ze ouders hebben die ondersteuning bieden. Vaak willen ouders wel, maar weten ze niet hoe. Het is fijn als school hen handreikingen aanbiedt.

Wat ontdek je tijdens deze online training?

Handreikingen voor ouders

Leren leren gaat niet vanzelf. Iets begrijpen ook niet. Met deze training geef je ouders tools in handen.

Een effectief voorbeeld

Huiswerkbegeleiding op maat geven. Een effectief voorbeeld hoe je ouders tips geeft om thuis te oefenen.

Voorbereiding op het VO

Je geeft leerlingen een sterke basis om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken.

Altijd inzicht via ons online platform

Vakdidactisch naast elkaar staan.

Goed te combineren met de andere trainingen van Sterk BEGRIP.

De voordelen van samenwerken met ouders

 • Je vergroot de leertijd van leerlingen
 • Je geeft de ouders tools in handen om hun kind te ondersteunen
 • Je ziet de effecten in je klas
 • Je krijgt meer respect van ouders

Theoretisch doordacht en practice based evidence 

Samenwerken met ouders is onderdeel van Sterk BEGRIP. 

Sterk BEGRIP is het systeem rondom het pijlenmodel BEGRIP. De nieuwe theorie voor begrijpend lezen. De theorie is na ontdekking verder uitgewerkt in overleg met scholen. Het pijlenmodel BEGRIP is toepasbaar op elke tekst, elke niveau, elke leeftijd, individueel of in groep.

Rondom het pijlenmodel BEGRIP heeft Onderwijs2Go Sterk BEGRIP ontwikkeld:

 • Instructie over het pijlenmodel BEGRIP
 • Leerlijn
 • Toets analyse
 • Leesbaarheid van een tekst bepalen
 • Samen praten over teksten
 • Samenwerken met ouders
 • Relevante leer- en leesomgeving
 • Onderzoek

+ De onderwijs2go community

De plek om je vragen te stellen, ideeën te droppen en geïnspireerd te raken. Kom op een eenvoudige manier in contact met andere leerkrachten en blijf op de hoogte van de nieuwste content en tips.

Sta jij, samen met je team, te springen om je vakdidactiek te versterken en ben je bereid om constructief samen te werken, dan zit je bij Onderwijs2Go op de juiste plek.

Rogier, vader

dochter in groep 7

Bruikbare adviezen

ik heb je filmpjes gezien. Dank je wel, ook voor mij (nu als gedelegeerd leerkracht in coronatijd thuis) zeker nuttig. Het helpt me je eerdere adviezen nog beter te gebruiken. 👍👍

De bedoeling!

Het is echt de bedoeling om samen met ouders te kijken wat de leerling nodig heeft. 

Directrice basisschool

Passie voor tekstbegrip!

Terena heeft doorzettings-vermogen om Sterk BEGRIP in het onderwijsland te brengen!

Oudervereniging Pharos - hoogbegaafde kinderen

Enorm geholpen

Wij zijn enorm geholpen met de handreikingen die we hebben gekregen.

Ouders

Wil jij de online training 'Samenwerken met ouders' volgen?