Taalinterventies middenbouw
en speciaal onderwijs

Inzicht in de taalontwikkeling

Onderwijs op maat!

Op groep 3-4 niveau

Stimuleert ontwikkeling!

Spraak-taal-lees-schrijfontwikkeling

Gebaseerd op ervaring!

18 jaar onderwijservaring voor jou

Voorkom of beperk taalachterstand bij kinderen

In vrijwel elke klas zitten leerlingen met dyslexie, werkhoudingsproblemen, een lager IQ of nieuwkomers. Deze leerlingen behoren tot de risicogroepen om een taalachterstand op te lopen. Een taalachterstand kan in de toekomst laaggeletterdheid als gevolg hebben. In het onderwijs wordt hard gewerkt om dat te voorkomen.

Stel je hebt een leerling uit een risicogroep, waarbij je niet weet hoe je die vooruit helpt. De gebruikelijke remediërende activiteiten lijken maar niet te helpen. Je hebt geen idee waar het in zit. Daardoor weet je niet wat je kunt doen.

Handelingsverlegen zijn is een naar gevoel als onderwijsprofessional.

Maar wanneer je je didactisch repertoire vergroot met de taalinterventies van Onderwijs2Go, voel je je meer handelingsbekwaam. Zo voorkom of beperk je een taalachterstand bij kinderen.

taalinterventies leren

Interventies = gericht ondersteuning bieden

In deze training leer je wààrom een leerling stagneert in de taalontwikkeling en hoe je gericht interventies opzet. Je krijgt opdrachten en leert over:

 • Theorie taalinterventies
 • Communicatieve houding
 • Woordenschat
 • Uitspraak
 • Zinsbouw
 • Communicatie-denkrelaties
 • Letterkennis
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Stellen

partner

18 jaar betrokken bij het werk

Levensveranderend!

De interventies hebben de levens van leerlingen veranderd!

Leerlingen zijn zelfredzamer en ze uiten zich beter.

Wat ontdek je tijdens deze online training?

Begeleiding geven

Je leert werken met de begeleidingscyclus: instructie, fouten-analyse maken, interventies opzetten en effect meten 

Observeren

Je leert taaluitingen van leerlingen gerichter te observeren, zodat je waardevolle informatie krijgt.

Fouten-analyse maken

Je leert taal- en denkfouten herkennen, waar je doelbewust met de leerling aan kunt werken.

Aansluiten bij de leerling

Je leert kijken vanuit de bouwstenen van het denken waar de leerling moeite mee heeft en waar de ingang zit bij de leerling.

Zintuigen inzetten

Je leert taalinterventies op te zetten waarbij je de zintuigen van leerlingen inzet om de ontwikkeling op gang te brengen.

Meten is weten

Je leert gericht te kijken wat jouw instructie oplevert. Door observatie en toetsen meet je het effect.

Altijd inzicht via ons online platform

Vakdidactisch naast elkaar staan.

De voordelen van taalinterventies middenbouw en speciaal onderwijs

 • Geschikt voor leerlingen op het denkniveau van groep 3-4
 • Je krijgt inzicht in je leerlingen
 • Je krijgt nieuwe handelingssuggesties
 • Je staat boven de lesstof / schoolmethode
 • Je krijgt 18 jaar praktijkervaring aangereikt die je flexibel toepast
 • je geeft ouders tips om verder te oefenen
 • je weet hoe je de spraak- / taal- / lees- en schrijfontwikkeling stimuleert
 • Leerlingen stralen als je hen een stap vooruit helpt
 • Ouders zijn dankbaar dat je weet wat hun zoon/dochter nodig heeft
 • Je bent nog meer handelingsbekwaam

Theoretisch doordacht en practice based evidence 

De taalinterventies zijn doordacht en uitgewerkt in de praktijk, zodat leerlingen daadwerkelijk vooruitgaan. Na 18 jaar praktijkervaring is het werk vastgelegd in deze training en beschikbaar gemaakt voor het onderwijs. 

De taalinterventies zijn gelinkt aan de bouwstenen van het denken van Stibco / Feuerstein - mediërend leren.

+ De onderwijs2go community

De plek om je vragen te stellen, ideeën te droppen en geïnspireerd te raken. Kom op een eenvoudige manier in contact met andere leerkrachten en blijf op de hoogte van de nieuwste content en tips.

Sta jij, samen met je team, te springen om je vakdidactiek te versterken en ben je bereid om constructief samen te werken, dan zit je bij Onderwijs2Go op de juiste plek.

Leerkracht en

ambulant begeleidster

TOS-leerlingen

Wow, wat een uitgebreide leeromgeving!

Heel professioneel en mooi! Fantastisch!

De ingang is gevonden!

Terena haalt eruit wat anderen er niet uit krijgen. Zij weet de taalontwikkeling te stimuleren! 

Moeder

Er is geen plafond!
Terena zoekt altijd nieuwe mogelijkheden! Ze kijkt echt naar het kind.

Moeder

Onze zoon is gegroeid!

We geloofden dat er meer in ons kind zat en dat bleek ook zo te zijn. Hij leest en schrijft alsnog!

Ouders

Wil jij de online training
'Taalinterventies middenbouw en speciaal onderwijs' volgen?