Algemene voorwaarden en disclaimer Onderwijs2Go

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online leeromgeving, workshops, consultancy en eventueel bestelde producten bij Onderwijs2Go.


Deze algemene voorwaarden en disclaimer zijn voor het laatst bijgewerkt op: 20-12-2020

 

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is intellectueel eigendom. Coaching en training liggen geheel bij Onderwijs2Go - Terena Spijker-Kroon. De inhoud van de online training is vastgelegd bij de notaris en BOIP. Het pijlenmodel BEGRIP is als model vastgelegd bij BOIP. De informatie is nadrukkelijk bedoeld om de leerkrachten te versterken binnen de school en voor het begeleiden van de leerlingen. De informatie mag verder niet worden gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt worden, tenzij daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor is gegeven door Onderwijs2Go. Bij misbruik/criminaliteit onderneemt Onderwijs2Go juridische stappen.

 

Beschrijving (online) product of dienst

Onderwijs2Go heeft de intentie om helder te communiceren over de beschrijving van (online) producten of diensten. Vragen over (online) product of dienst beantwoordt Onderwijs2Go graag.

Bij een workshop op locatie verzorgt de school een goed werkend digibord met geluid en internetverbinding. 

Onderwijs2Go behoudt zich het recht voor om de training tussentijds aan te vullen/te wijzigen. 

 

Betalings- en leveringsvoorwaarden

Na het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en het betalen van de factuur stuurt Onderwijs2Go bij bestelde trainingen een mail over de deelnemerslijst. De school geeft de deelnemers met bijbehorende schoolemailadressen door. Onderwijs2Go zet de trainingen klaar en vanuit het systeem worden inlogcodes gestuurd. De deelnemers kunnen dan zelfstandig aan de slag. Vragen kunnen zij stellen binnen de community omgeving van de e-learning. 

 

Teamwijzingen binnen de bestelde teamgrootte kunnen kosteloos meedoen. Stel je hebt een pakket van 25 leerkrachten, maar je hebt 22 accounts in gebruik (gehad), dan kun je 3 nieuwe leerkrachten kosteloos mee laten doen.

Voor nieuwe leerkrachten boven het pakket wordt een extra enkel account gefactureerd, hou rekening met maximaal 150 euro.

 

Tot het moment dat de inlogcode is verstrekt, kan er nog een herroeping plaats vinden van de online training. Als je binnen 14 dagen vindt dat het hele team te weinig geleerd heeft, dan krijg je de helft van het geld terug i.v.m. de video's, downloads en unieke content. Uiteraard is er een gesprek over de stappen die jullie gezet hebben en waar kansen voor verbetering liggen.

 

Consultancy of workshops wordt in overleg gepland. Er geschiedt geen terugbetaling op geleverde diensten.

 

Geheimhouding

Onderwijs2Go vraagt ‘sterke wachtwoorden ter bescherming tegen cybercriminaliteit’. Uitloggen na gebruik van de training helpt mee ter beveiliging. Onderwijs2Go verwacht van gebruikers om mee te werken aan beide punten. Inloggegevens mogen niet overgedragen worden aan derden. Bij verdenking van misbruik worden in elk geval inlogmogelijkheden stop gezet en de mogelijkheid tot juridische stappen overwogen.

 

 

Privacy verklaring

In de online leeromgeving wordt gebruik gemaakt van samen leren. Daarom zijn namen van deelnemers aan het platform en de schoolnamen mogelijk zichtbaar. Voor overige persoonlijke gegevens van de school draagt Onderwijs2Go zorg: zie de privacy verklaring op de aparte webpagina. 

 

Garantie

Onderwijs2Go biedt workshops, online training en consultancy op maat met zo goed mogelijke kwaliteit. Druk- en zetfouten dienen bij voorkeur gemeld te worden per mail. Daar wordt actie op ondernomen.

Bij beschadiging van een per post verstuurde product kan binnen 14 dagen een nieuw product geleverd worden. 

 

Overmacht

Indien er sprake is van ziekte of extreme drukte vraagt Onderwijs2Go wat extra tijd om producten/diensten te leveren. Onderwijs2Go hoopt op uw begrip hiervoor.

 

Beëindiging van de overeenkomst 

Bij het uitschrijven van Onderwijs2Go bij de Kamer van Koophandel vervallen alle mogelijkheden om in te kunnen loggen.

Bij het stoppen van een dienstverband van een online gebruiker (deelnemer) die op een school werkzaam is, vervalt de mogelijkheid om voor deze ene online gebruiker (deelnemer) te kunnen inloggen. De desbetreffende directie/contactpersoon geeft dit zo spoedig mogelijk door. 

 

Klachten

Klachten kunt u schriftelijk melden bij:

Onderwijs2Go

Hanekampstraat 54

3451 HB Vleuten

Uw klacht wordt serieus genomen en er zal worden gezocht naar kansen voor verbetering.

 

Aansprakelijkheid

Aan de trainingen, diensten en producten van Onderwijs2Go zijn geen rechten te ontlenen. De gebruiker blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor  (school)resultaten. Onderwijs2Go is niet aansprakelijk voor behaalde resultaten.

 

Innovatie

Onderwijs2Go innoveert graag. Onderwijs2Go waardeert het wanneer de gebruiker nieuwe mogelijkheden en kansen ziet en doorgeeft. Het doel blijft daarbij om leerkrachten en leerlingen te versterken in de begripsontwikkeling.