FAQ

Hier vind je de meest gestelde vragen en antwoorden

Vragen over Sterk BEGRIP

Sterk BEGRIP

Is jouw methode wetenschappelijk onderbouwd?

Wetenschappelijk in de zin van een groot onderzoek? Nee dat nog niet, ik heb wel een verzoek tot buitenpromoveren neergelegd bij de UvA. Ik sta voor hoogstaand kwalitatief onderwijs. Daarom heb ik zelf zoveel mogelijk uitgeprobeerd om te kijken hoe sterk het model is.

Daarvoor heb ik het model toegepast op allerlei teksten en andere settings, zoals:
- Strips
- Krantenartikelen
- Blogs
- Websites
- Oude teksten (Bijbel)
- Leesboeken
- Zaakvakteksten
- Filmpjes
- Schoolplein gebeurtenissen

En heb ik met allerlei doelgroepen gewerkt, die ik vooruit heb geholpen in de begripsontwikkeling:
- jong en oud
- laag, gemiddeld, hoog IQ
- verschillende rollen (ouders, leerkrachten, IB, RT, directeuren)

Uit nieuwsgierigheid heb ik een setting bedacht, waarbij ik kan uitzoeken of onderwijsprofessionals dezelfde denkfouten als leerlingen maken. Ik heb daarvoor meerdere activerende teksten gebruikt. En de vraag gesteld: “Over wie gaat het in deze tekst?”
Helaas geeft ongeveer 2% van de onderwijsprofessionals goed antwoord.

Op dit moment hou ik op advies van een professor statistieken bij van cito-resultaten. Ik kijk wel verder dan het aangegeven advies om alleen per heel leerjaar te kijken. Want ik ben er inmiddels achter dat er vele factoren van invloed zijn en ik wil recht doen aan de inzet van leerkrachten.

Ik bekijk:
- de groep door de jaren heen (vb. groep 4 in 2017 is groep 5 in 2018 is groep 6 in 2019 is groep 7 in 2020). Daarbij kijk ik ook naar grote wisselingen in groepssamenstellingen zoals goede leerlingen vertrekken naar een andere school, of de school neemt veel zorgleerlingen over van scholen uit de buurt.
- de leerkracht (vaardigheden) door de jaren heen (vb. leerkracht staat voor groep 7 in alle jaren)
- alle groepen in 1 jaar (vb. groep 4, 5, 6, 7, 8 in 2019)
- specifieke leerlingen die onderpresteren: wat is de oorzaak?

Ik ben in de loop van het ontwikkelingsproces in gesprek gegaan met verschillende geledingen om te onderzoeken of ik op de juiste route zit en of het sterk genoeg is. Daarom heb ik de onderwijsinspectie gebeld, gesproken met een professor. Met Cito, ParnasSys, CED-groep Nieuwsbegrip, Malmberg en Exova. Deze gesprekken hebben mij de bevestiging gegeven om door te gaan.

Hoe maak ik de juiste keuze bij Sterk BEGRIP?

Dat ligt eraan wat je als leerkracht als doel hebt.

Wil je inzicht in de de theorie van het pijlenmodel BEGRIP?
Kies voor instructie,

Wil je inzicht in de toetsresultaten?
Kies voor de toetsanalyse.

Wil je inzicht in hoe vragen geordend zijn?
Kies voor samen praten over teksten.

Wil je inzicht in uitdaging voor leerlingen?
Kies voor relevante leer- en leesomgeving.

Wil je inzicht in de tekst?
Kies voor leesbaarheid van een tekst bepalen.

Wil je inzicht in oudercontact?
Kies voor samenwerken met ouders.

Wil je inzicht in out-of-the-box onderzoeken?
Kies voor onderzoek.

Wil je inzicht in de leerling?
Kies voor de leerlijn.

Waarom werkt jouw didactiek?

Het ultieme doel is dat je intuïtief weet wat je moet doen. En dat ontstaat niet vanzelf. Dat kost inzet. Want intuïtie ontstaat pas nadat je zelf denkt in verbanden (denken in het pijlenmodel BEGRIP).
Dat denken in verbanden ga je doen door kennis tot je te nemen, de stappenplannen uitvoeren (procedures volgen) en oefenen in de praktijk. Net zolang tot het geautomatiseerde handelingen zijn.

Het is een way-of-life, een way-of-thinking. Niet 45 minuten tijdens een oefening begrijpend lezen. Maar elke communicatie kun je begrijpen met het pijlenmodel BEGRIP.

De bedoeling is dus echt om de kennis uit de trainingen goed door te nemen. Met die kennis in je achterhoofd ga je oefenen als leerkracht samen met je groep, Tekst na tekst na tekst. Totdat jullie steeds sneller inzicht hebben in teksten.

Daarna ga je meten waar de leerling staat, zodat je gericht interventies opzet, net zolang tot het vanzelf en vloeiend gaat.

En dan.....heb je het in de vingers. Krachtig in het vak, vrijheid om flexibel te kiezen en controle over de ontwikkeling van leerlingen.

Hoe heb jij Sterk BEGRIP ontwikkeld?

Na een aantal dieptepunten had ik de levensvraag: ‘Hoe zit het leven/communicatie in elkaar?’ Geen enkel model gaf mij het antwoord wat ik zocht. Vanuit mijn christen zijn heb ik 3 weken lang biddend en Bijbel lezend op de camping gezeten tot ik inzicht had in een aantal dominostenen die met elkaar in verband stonden. Zo ontdekte ik de theorie voor begrijpend lezen.

Na wat uitproberen met mijn leerlingen met Downsyndroom merkte ik dat ze groeiden in de begripsontwikkeling. Daarna heb ik de dominostenen in een basismodel gezet: 4 pijlen en tekstverbanden met basisvragen. De start van het pijlenmodel BEGRIP.

Op de school van onze jongste dochter liet ik zien wat ik had. Omdat de onderwijsinspectie meekeek en de resultaten begrijpend lezen omhoog moesten, ben ik door gaan ontwikkelen. Daarmee mocht ik leerlingen uit groep 8 begeleiden – 2 op vmbo, 2 op havo, 2 op vwo verwacht uitstroomniveau.

Gaandeweg ontdekte ik tijdens gesprekjes met de leerlingen allerlei denkfouten. Fouten die niet nodig zijn. Als reminder voor de leerlingen heb ik vakjes bij het pijlenmodel BEGRIP toegevoegd, zodat ze weten waar ze allemaal aan moeten denken. Tegelijkertijd heb ik leerkrachten instructie gegeven wat ze wel en niet moeten doen. Samen hebben we meerdere sparringsmomenten gehad om voor maximale versterking te gaan. Hierdoor gingen de resultaten omhoog.

Op de vraag of ik er een schoolmethode van kon maken heb ik ‘ja’ gezegd en daarna ben ik verder gaan ontwikkelen. Na een teamworkshop gingen de leerkrachten enthousiast aan de gang en gingen de schoolresultaten omhoog, waarna ik de onderwijsinspectie heb gebeld. Want ik zag dat leerlingen lagere resultaten hadden behaald door de huidige methodes.

Samen met studenten van de HU-creatieve industrie heb ik alles in versie 1.0 online gezet. Een geweldige week.

Vervolgens heb ik een analysetool gemaakt om cito-toetsen te analyseren. Daarmee kon ik zien waar leerkrachten instructie over hadden gegeven en wat leerlingen doelbewust door de maanden heen konden trainen.

De volgende stap was het ontwikkelen van een bijpassende leerlijn.

Omdat ik in een opkomende methode zag dat de kwaliteitsanalyse van een tekst te algemeen was, heb ik besloten om een bijpassende kwaliteitsanalyse te maken bij mijn theorie. Ik ga uit van meten is weten, dus heb ik tot in details uitgezocht hoe je goed analyseert of een tekst leesbaar is of niet.

Doordat de professor mijn mening vroeg of de spelkaartjes van Chambers leiden tot tekstbegrip, kon ik niet anders concluderen dat dit niet zo is. Daarom heb ik besloten om een bijpassend spel te maken met vragen die geordend zijn bij het pijlenmodel BEGRIP.

Wat is er uniek aan jouw didactiek?

Professor Cor Aarnoutse gaf in 2018 aan: "Er bestaat geen uitgewerkte theorie over begrijpend lezen."

Dat betekent dat alle methodes zo goed mogelijk proberen uit te leggen hoe je een tekst begrijpt en wat een leerling nodig heeft aan vaardigheden. Maar dat niemand tot nu toe heeft ontdekt dat begrijpend lezen een logisch systeem is.

Dus waarom is mijn methode beter dan andere methodes? Begrijpend lezen heeft wel degelijk een theorie. En met die theorie kun je begrijpend lezen beter uitleggen aan leerlingen.
Met de theorie zie je hoe je er een way-of-life van kunt maken met leerlingen.

Waarom krijgt groep 1-8 dezelfde training aangeboden?

De principes van begrijpend luisteren en begrijpend lezen zijn hetzelfde voor groep 1-4 en 5-8.
Begrijpend luisteren en begrijpend lezen liggen in elkaars verlengde.

Sterk BEGRIP heeft dwarsverbanden tussen de instructie, leerlijn, toetsanalyse, en samen praten over teksten.

Kom jij observeren in de klas?

In principe niet, omdat ik vertrouw op de kracht van schoolteams. Ik geef tips om de kwaliteit te borgen binnen de school. Een van de adviezen is om een leergroepen Sterk BEGRIP te maken, om als team samen successen te behalen.

Lever jij teksten aan?

Ik lever tips om beleid op te zetten aan en allerlei handreikingen om keuzes te maken uit de hoeveelheid interessante teksten die er binnen de school en op de markt zijn. Sterk BEGRIP pas je toe op die teksten.

Vragen over bestellen

Bestellen

Hoe kan ik bestellen?

Klik op de training die je wilt bestellen.
Kies de grootte van je team.
Klik op rode button.
Je komt dan op de pagina om te bestellen.

Is het bestellen veilig?

Ja, het gaat via een beveiligde betaalomgeving.

Hoe worden de bestelde training opengezet?

Wanneer je een training voor het team besteld, krijg je een mail om de namen van het team en de emailadressen door te geven. Op basis van de lijst wordt de training open gezet die besteld is.

Hoe lang duurt het voordat de training open gaat?

Na de betaling krijg je een mail om de namen en emailadressen door te geven. Binnen 2 werkdagen worden de trainingen opengesteld.

Wanneer krijg ik een kortingscode?

Wanneer je als team een aantal trainingen hebt besteld en je wilt alsnog de VIP-training. Neem dan contact op. Je krijgt een kortingscode op maat, zodat de reeds betaalde trainingen in mindering worden gebracht.

Hoe wissel ik de kortingscode in?

Deze kortingscode kun je als volgt inwisselen:

1. Zoek het gewenste product en klik op de rode button.

2. Je komt nu terecht in de winkelwagen. Alleen bij het afrekenen is de kortingscode in te wisselen

3. Vul daar jouw kortingscode in.

Hoe maak ik een account aan?

Je account wordt voor je aangemaakt na een bestelling.

Kunnen we op het algemene schoolemailadres meedoen in de trainingen?

Voor leerkrachten is het veel leuker om hun eigen vorderingen bij te houden. Daarom werkt Onderwijs2Go alleen met persoonlijke schoolemailadressen. Elke leerkracht heeft daardoor een eigen account.

Vragen over trainingen en community

Trainingen en community

Hoe weet ik waar ik moet beginnen als alle trainingen open staan?

In community staan tips om op te starten om je op weg te helpen.

Moet ik leerling gegevens invullen?

Nee, alle gegevens blijven veilig bij jou in de school. In de trainingen staan maatstaven waar je je gegevens tegenaan kunt leggen.

Welke gegevens zijn zichtbaar in de community?

Je naam en schoolnaam zijn zichtbaar, zodat scholen ook ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Het leuke is dat je ook besloten groepen kunt maken om met elkaar te sparren.

Vragen over Onderwijs2Go

Over Onderwijs2Go

Wat wil je bereiken met Onderwijs2Go?

Sterke leerkrachten maken sterke leerlingen. Wanneer leerlingen moeten groeien in tekstinzicht, dan moeten leerkrachten dit zelf eerst ook.

Ik wil bereiken dat leerkrachten zeggen: nu snap ik hoe begrijpend lezen in elkaar zit en dat ze daardoor beter uitleg geven aan leerlingen. Ik wil dat ze leerlingen grip op begrip geven.

Ik wil dat leerlingen de kans krijgen die bij hen past. Dat eruit gehaald wordt wat erin zit. Dat ze meer mogelijkheden krijgen voor de arbeidsmarkt in de toekomst.

Waarom richt jij je op de leerkrachten?

Alles wat er in de training staat is wat ik als leerkracht had willen weten over begrijpend lezen. Het versterkte mijn didactiek over begrijpend lezen op zo'n manier dat ik leerlingen in 3x begeleiden in de lift kan zetten, waarbij ouders trouw huiswerk doen.

Want ik geloof dat er meer uit leerlingen gehaald kan worden als leerlingen bewuster lezen en leren denken in verbanden.

En ik heb ervaren dat de samenwerking tussen leerkrachten en ouders cruciaal is voor het optimaal vooruit helpen van leerlingen.

Onze eigen dochters werken ook met het pijlenmodel BEGRIP en dat helpt hen enorm in hun schoolprestaties.

En wat ik kan als leerkracht, dat kunnen andere leerkrachten ook. En daarom heb ik al mijn kennis en kunde vastgelegd in deze e-learning omgeving. Het is online 'spieken' hoe begrijpend lezen in elkaar zit.

Wat is jouw achtergrond?

Op school was ik vroeger een kei in rekenen en wiskunde en heerlijk creatief. Dit komt ook tot uiting in het ontwikkelen van de theorie van begrijpend lezen als systeem.

Verder ben ik leerkracht van origine, waarbij ik meerdere klassen in de onderbouw opgestart heb.

Maar ik hou niet zo van vergaderen en daarom ben ik 17 jaar geleden met mijn eigen praktijk gestart. Ik help leerlingen met een beperking om hun begripsontwikkeling te stimuleren.

Ondertussen ben ik 2 jaar betrokken geweest bij een onderwijsvernieuwer in het basisonderwijs als procesbegeleider leren leren en begrijpend lezen. Maar ik vond dat de waarom-vraag van de projecten en hoe begrijpend lezen in elkaar zat beter kon.

Helaas kwamen we in een verdrietige periode terecht en had ik allerlei levensvragen. Daarbij kwam dat ik een hekel heb aan hoe er over mij verkeerde conclusies werden getrokken en men nepnieuws geloofde. Er was geen enkel model wat mij handreikingen kon geven op die ervaring. En dat is de aanleiding geweest van het hele ontwikkelproces.

In ons gezin komt hoogbegaafdheid voor. Na een semi-test op mijn 40e scoorde ik erg hoog. Daarna omarmde ik autodidact-zijn: ik kan en mag pionieren. En ik kan dingen ondernemen die ik leuk vind. Dat wil ik ten dienste van het onderwijs doen en ondertussen genieten dat ik zo’n leuk vak heb. Dat geef ik dus vorm in Onderwijs2Go.

Het is mijn missie om een nieuwe dimensie aan begrijpend lezen toe te voegen binnen de onderwijswereld, want ik geloof dat de leesvaardigheid van leerlingen omhoog kan.

Met welke scholen werk jij?

Ik werk graag met basisscholen die het speerpunt begrijpend lezen hebben. Het maakt niet uit welk signatuur de school heeft.

Staat je vraag er niet bij?

Neem gerust contact op, we staan graag voor je klaar.