De mate van inbreng door de leerling bij begrijpend lezen
Instructie begrijpend lezen
Terena Spijker Kroon
Instructie begrijpend lezen
09/25/2022
1 min
0

Autonomie bij begrijpend lezen

09/25/2022
1 min
0

Leesmotivatie verbetert bij meer autonomie van de leerling, als de leerling meer competent is en bij het samen praten over teksten.

In deze video gaat het over de mate van inbreng die een leerling heeft. Dus hoeveel ruimte is er nu voor de leerling om autonomie te nemen en hoeveel ruimte is er in de toekomst als deze leerling volwassen is.

Inbreng door de leerling

Mag een leerlingen eigen regie hebben? Over bijvoorbeeld de keuze van de tekst, de keuze van het doel en het geven van een mening? Mag een leerling inbreng hierin hebben? Dit is erg bepalend voor de leesmotivatie.

Maar soms moeten er ook echt teksten gelezen worden met een bepaalde reden ook als een leerling niet zo gemotiveerd is.

Dit is wat ik leerlingen uitleg over de ruimte die ze hebben bij begrijpend lezen

In deze video een korte uitleg van wat ik leerlingen uitleg over de mate van inbreng die ze hebben als ze teksten moeten of mogen lezen.

En natuurlijk is het de bedoeling dat leerlingen teksten zoveel mogelijk in de context lezen. Dat ze goede instructie krijgen en relevante opdrachten. Maar dat is stof voor weer een volgende video. Dit leg ik leerlingen vooraf uit om een goede leeshouding aan te nemen.


(Met enthousiasme heb ik deze video opgenomen bij de laptop, met als nadeel dat er ruis hoorbaar is, probeer je er niet aan de storen:-))

Wil je meer weten over wat je leerlingen aanleert over begrijpend lezen? Mail dan naar contact@onderwijs2go.nl of doe mee aan een inspirerende Teams Meeting over begrijpend lezen.

Reacties
Categorieën