Autonomie bij begrijpend lezen
25 september 2022 
1 min. leestijd

Autonomie bij begrijpend lezen

Leesmotivatie verbetert bij meer autonomie van de leerling, als de leerling meer competent is en bij het samen praten over teksten. 

In deze video gaat het over de mate van inbreng die een leerling heeft. Dus hoeveel ruimte is er nu voor de leerling om autonomie te nemen en hoeveel ruimte is er in de toekomst als deze leerling volwassen is.

Inbreng door de leerling

Mag een leerlingen eigen regie hebben? Over bijvoorbeeld de keuze van de tekst, de keuze van het doel en het geven van een mening? Mag een leerling inbreng hierin hebben? Dit is erg bepalend voor de leesmotivatie.

Maar soms moeten er ook echt teksten gelezen worden met een bepaalde reden ook als een leerling niet zo gemotiveerd is.

Dit is wat ik leerlingen uitleg over de ruimte die ze hebben bij begrijpend lezen

In deze video een korte uitleg van wat ik leerlingen uitleg over de mate van inbreng die ze hebben als ze teksten moeten of mogen lezen. 

En natuurlijk is het de bedoeling dat leerlingen teksten zoveel mogelijk in de context lezen. Dat ze goede instructie krijgen en relevante opdrachten. Maar dat is stof voor weer een volgende video. Dit leg ik leerlingen vooraf uit om een goede leeshouding aan te nemen.


(Met enthousiasme heb ik deze video opgenomen bij de laptop, met als nadeel dat er ruis hoorbaar is, probeer je er niet aan de storen:-)) 

Wil je meer weten over wat je leerlingen aanleert over begrijpend lezen? Mail dan naar contact@onderwijs2go.nl of doe mee aan een inspirerende Teams Meeting over begrijpend lezen.

Over de schrijver
Ik ben Terena, getrouwd, moeder van 2 dochters en leerkracht van origine en eigenaar van Onderwijs2Go. Ik geloof dat als we leerlingen beter zien, begrijpen en activerend begeleiden dat ze verder komen dan iedereen voor mogelijk heeft. En hoe groter het handelingsrepertoire is, hoe makkelijker ruggensteun geboden kan worden aan leerlingen. Zelf heb ik verschillende klassen opgestart. En al bijna 20 jaar heb ik een eigen praktijk om leerlingen te ondersteunen in de spraak-taal-lees-schrijfontwikkeling. Ook heb ik gewerkt bij een onderwijsvernieuwer op het gebied van leren leren en begrijpend lezen voor het basisonderwijs. Verder heb ik een innovatieproject geleid voor de zondagsschool en ben ik co-trainer geweest bij Krav Maga voor bovenbouw leerlingen. Sinds 2016 heb ik Onderwijs2Go als lean-start-up gestart. Ik had de theorie van begrijpend lezen ontdekt en heb daar van jong tot oud, van ZML tot VWO, kleine groepen, grote groepen, schoolteams, leerlingen, ouders, woon- werkbegeleiding en logopedisten mee geïnspireerd om het begrip van leerlingen te versterken. Mijn missie is gegroeid om het onderwijs en ouders te inspireren om een groot en breed handelingsrepertoire te hebben om elk kind écht te zien en inventief vooruit te helpen. Daarvoor schrijf ik boeken, geef ik trainingen (online en klassikaal), coach ik schoolteams, ouders en leerlingen en doe ik ook audits begrijpend lezen waarbij ik tips en adviezen geef met zeer goede resultaten. Wil jij je eigen vaardigheden versterken om leerlingen vooruit te helpen of heb je aanmoediging nodig? Neem dan contact om te kijken wat ik voor je kan betekenen: contact@onderwijs2go.nl.
Reactie plaatsen