5 tips om de communicatie tussen kinderen te bevorderen
Samenwerken
Terena Spijker Kroon
Samenwerken
04/20/2021
1 min
0

5 tips om de communicatie tussen kinderen te bevorderen

04/20/2021
1 min
0

5 tips om de communicatie tussen kinderen te bevorderen

Kinderen maken geregeld ruzie. Dat gebeurt wanneer wensen en grenzen worden overschreden. Het leren communiceren is een ding. Maar het helpt om de theorie van begrijpend lezen toe te passen.

De theorie van begrijpend lezen toepassen

De theorie van begrijpend lezen is in de kern gericht op het begrijpen van het probleem, de wensen, meningen, emoties, oplossingen. Het gaat om het begrijpen van de schrijver en de personages in het verhaal.

Eerst informatie goed ordenen, dan verbanden leggen en pas als laatste conclusies trekken. Dus eerst rustig nadenken.

Begrijpend lezen is communicatie begrijpen. Hoe beter dat lukt, hoe wijzer kinderen worden. En die theorie is ook toe te passen op mondelinge communicatie.

Voorwaarde voor mondelinge communicatie

Als kinderen ruzie hebben, dan is nadenken heel moeilijk. De emoties nemen de overhand en van nadenken komt weinig terecht, dat komt door de werking van de hersenen.

Om de communicatie tussen kinderen te bevorderen is het een voorwaarde om eerst rustig te worden, zodat elkaar aankijken en naar elkaar luisteren ook echt lukt. Je kunt met kinderen afspreken om even een pauze in te lassen. Dus even afkoelen en dan met elkaar in gesprek gaan.

5 tips om de communicatie tussen kinderen te bevorderen

1# Laat het probleem, de oorzaak en de gevolgen benoemen

2# Laat meningen onder woorden brengen

3# Bespreek emoties

4# Vraag naar de wensen

5# Laat oplossingen bedenken voor nu óf om het de volgende keer te verbeteren

Kweek inlevingsvermogen en assertiviteit

Zorg ervoor dat kinderen hun eigen wensen en grenzen goed snappen. Zodat ze dan kunnen vragen naar de wensen en grenzen van de ander. Of onder woorden laten brengen wat de verwachting is over de wensen of grenzen van de ander. Van belang is het om inlevingsvermogen en assertiviteit te kweken!

Dan voelen ze zich echt gehoord en gezien. En ze kunnen zeggen wat ze van elkaars gedrag vinden. Maar zijn ze ook verantwoordelijk als probleemhouder om hun eigen probleem op te lossen. Hier kun je ouders ook goed bij betrekken. Jonge leerlingen moeten veel leren, ook voor hen is mogelijk om gedachten en gedrag in de hand te houden.

Een mooi voorbeeld

Van een ouder, die aan de slag ging met de tips en mijn theorie, kreeg ik te horen dat haar zoon de stappen al snel door had. Maar hij wilde het nog niet mondeling toepassen. Toch gebeurde er bij de volgende boze bui wel iets bijzonders. Eindelijk kwam de aap uit de mouw wat er onderhuids sudderde en hij niet eerlijk vond. Hij bracht ineens onder woorden waar hij mee zat.

Lees meer over emoties in boeken.

Reacties
Categorieën