Hoe geef jij invulling aan het Nationaal Programma Onderwijs?
19 april 2021 
3 min. leestijd

Hoe geef jij invulling aan het Nationaal Programma Onderwijs?

Hoe geef jij invulling aan het Nationaal Programma Onderwijs?

2 leerlingen aan het woord

“Andere jaren haalden mijn klasgenoten hoge cijfers zonder dat ze daar veel voor hoefden te doen, want ze leren héél makkelijk. Ik niet, ik moet er áltijd hard voor werken. Maar nu halen ze ineens lage cijfers! Ik heb gevraagd hoe dat kan. Ze lezen de stof alleen een paar keer door voor een toets, maar ja daarmee redden ze het niet. Ik maak samenvattingen. Het werkt dat je móet schrijven, want daardoor heb ik het meteen al een heel stuk geleerd. En dan leer ik het nog een keer en daarmee haal ik nog steeds goede cijfers.”

Nationaal Programma Onderwijs

Geef invulling aan Nationaal Programma Onderwijs. Geef leerlingen zelfvertrouwen.

“Het is mijn moeilijkste vak, maar ik snap biologie nu heel goed. Ik hoef alleen de moeilijke woorden nog te leren.”

2 uitspraken van een 4vwo-leerling die allerlei klasgenoten in de coronacrisis zwaar achteruit ziet gaan en die vragen is gaan stellen. Want deze leerling leunt op de nieuwe theorie voor begrijpend lezen (Sterk BEGRIP) en daardoor houdt ze de resultaten goed vast.

Een andere casus: een 1havo leerling had nask op het toetsrooster staan, maar er géén enkele les in gehad omdat álles was uitgevallen door de coronacrisis. Dus aan de zelfstudie! En na flink ploeteren kwam daar een trotse reactie: “Kijk wat een mooie samenvattingen ik heb gemaakt!” Uiteindelijk bleek deze toets toch uit te vallen. Geen teleurgesteld gevoel over de verloren tijd, maar zelfvertrouwen voor de andere vakken! Wat een overwinningsgevoel!

Vragenlijst van de inspectie

Ondertussen kreeg ik te horen dat er op de havo een vragenlijst ingevuld moet worden voor de inspectie. Het gaat over wat de school doet aan lessen en begeleiding tijdens de coronacrisis.

Vanuit ervaring en gesprekken met andere onderwijsprofessionals en ouders kan dit écht versterkt worden. Want wie geen studerende houding heeft gekweekt in de voorgaande leerjaren, redt het niet om zelfstandig lesstof door te nemen.

Het Nationaal Programma Onderwijs

En nu ligt daar het Nationaal Programma Onderwijs. Een programma die zich richt op de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen. Het inhalen en goedmaken van vertraging. Het ondersteunen van leerlingen die het al moeilijk hebben en ondersteuning voor leerkrachten door extra studiemogelijkheden.

Op basis van de al jarenlange zorg rondom begrijpend lezen en de teruglopende leesvaardigheid is het van groot belang dat leerlingen weer een studerende houding krijgen. En dat begint bij het in kaart brengen waar de leerlingen nu staan. Op de basisschool goed zicht krijgen op welke vragen leerlingen moeilijk vinden bij een CITO-toets begrijpend lezen. In het voortgezet onderwijs zicht krijgen op hoe leerlingen hun huiswerk doen.

Begrijpend/studerend lezen helpt!

Ik gun het leerlingen om sterke leerkrachten te hebben en om zelf met zelfvertrouwen aan moeilijke vakken te werken. Met Sterk BEGRIP geef ik daar vorm aan. Structureel aandacht geven aan éérst luisteren/lezen, informatie ordenen, dan nadenken en pas als laatste conclusies trekken. Dus niet voorspellen/raden en al aannames doen, maar echt de tekst onderzoeken! Dus zoeken naar het probleem van de schrijver, hoofdpersoon of het onderwerp. Moeilijke woorden stug opschrijven en uitzoeken. Doordacht verbanden leggen.

Deze theorie is toepasbaar op álle vakken en communicatie. Super handig: 1 middel inzetten bij alle samenvattingen. En ik zie hoe lesstof zelfstandig doorgenomen kan worden en goed doorgrond wordt. Sterk BEGRIP is universeel en multifunctioneel inzetbaar.

Zo zet ik leerlingen in 6 weken op de rit. En ik geloof dat andere onderwijsprofessionals dat ook kunnen bij hun leerlingen!

School je in Sterk BEGRIP. Er is inmiddels een stevige training voor basisscholen. Ook is er een basistraining voor ouders. En de eerste webinar voor het voortgezet onderwijs vindt eind april 2021 plaats.

Doe mee en laat leerlingen groeien in zelfvertrouwen!

Over de schrijver
Ik ben Terena, getrouwd en moeder van 2 dochters.Ik ben leerkracht van origine en als autodidact heb ik de theorie van begrijpend lezen uitgewerkt. Ik heb als leerkracht de bijnaam: juf taal en emotie, omdat leerlingen groeien in wat ze begrijpen en ze het zelfvertrouwen krijgen om zich te uiten.Ik heb verschillende klassen opgestart. En bijna 20 jaar heb ik een eigen praktijk om leerlingen te ondersteunen in de spraak-taal-lees-schrijfontwikkeling. Ook heb ik gewerkt bij een onderwijsvernieuwer op het gebied van leren leren en begrijpend lezen voor het basisonderwijs.Na een intense periode met allerlei gebeurtenissen wilde ik weten: hoe zit het leven en communicatie in elkaar, omdat ik merkte dat meningen niet altijd gefundeerd zijn. Vanuit een christelijk achtergrond ontdekte ik de theorie van begrijpend lezen.Daar heb ik eerst allerlei leerlingen mee geholpen en de resultaten gingen omhoog. Op de vraag van de pilotschool of ik er een schoolmethodiek van kon maken, heb ik laconiek 'ja' gezegd. Het is gaaf hoe scholen de meerwaarde ervaren en hoe leerlingen leren nadenken.
Reactie plaatsen