Onderwijs op maat
Instructie begrijpend lezen
Terena Spijker Kroon
Instructie begrijpend lezen
08/30/2022
1 min
0

Onderwijs op maat

08/30/2022
1 min
0

4 manieren van onderwijs op maat 

Waarom heb je een groot didactisch en pedagogisch repertoire nodig? In deze blog met vlog ga ik in op onderwijs op maat geven met 4 redenen waar je sterke leerkrachtvaardigheden voor nodig hebt.

Het gaat me namelijk aan mijn hart dat er na 1 week alweer zoveel ouders zijn die een zorg hebben of hun zoon/dochter gezien en gehoord wordt en de juiste begeleiding krijgt op school, ondanks de warme overdracht.

Onderwijs op maat geeft meerwaarde tijdens de oudergesprekken

De 5e reden (extra) is dat je een groot didactisch en pedagogisch repertoire nodig hebt, zodat je dus tijdens oudergesprekken kunt vertellen wat je concreet hebt gedaan om hun zoon/dochter vooruit te helpen. Want maanden niets doen is geen optie!! Maar helaas gebeurt het in ons onderwijs wel. Ouders reageren dan (terecht) kritisch. 


Vergroot je didactisch en pedagogisch repertoire

Ik heb leerkrachten de afgelopen jaren zien groeien in het geven van onderwijs op maat. Bijvoorbeeld door een andere kijk op begrijpend lezen met Sterk BEGRIP of door mijn tips om de mondelinge taalontwikkeling te stimuleren. 

Leerkrachten konden beter aan ouders uitleggen welke interventies ze hadden opgezet en hoe ze konden samenwerken om de ontwikkeling in de flow te brengen.

Ook ouders zijn gegroeid om thuis onderwijs op maat te geven. En uiteraard heeft het de leerlingen goed gedaan.

Vergroot daarom je didactisch en pedagogisch repertoire, zodat je er alles aan doet om de ontwikkeling van leerlingen doelbewust en handelingsbekwaam te stimuleren.

Vanuit jarenlange ervaring, onderzoek, training aan schoolteams, oudertraining en leerlingbegeleiding geeft Onderwijs2Go je graag input hoe je de basisvaardigheden op orde brengt. Vooral begrijpend lezen kan zoveel beter! 

Neem contact op voor bijscholing of ondersteuning: contact@onderwijs2go.nlReacties
Categorieën