Onderwijs op maat

4 manieren van onderwijs op maat 

Waarom heb je een groot didactisch en pedagogisch repertoire nodig? In deze blog met vlog ga ik in op onderwijs op maat geven met 4 redenen waar je sterke leerkrachtvaardigheden voor nodig hebt.

Het gaat me namelijk aan mijn hart dat er na 1 week alweer zoveel ouders zijn die een zorg hebben of hun zoon/dochter gezien en gehoord wordt en de juiste begeleiding krijgt op school, ondanks de warme overdracht.

Onderwijs op maat geeft meerwaarde tijdens de oudergesprekken

De 5e reden (extra) is dat je een groot didactisch en pedagogisch repertoire nodig hebt, zodat je dus tijdens oudergesprekken kunt vertellen wat je concreet hebt gedaan om hun zoon/dochter vooruit te helpen. Want maanden niets doen is geen optie!! Maar helaas gebeurt het in ons onderwijs wel. Ouders reageren dan (terecht) kritisch. 


Vergroot je didactisch en pedagogisch repertoire

Ik heb leerkrachten de afgelopen jaren zien groeien in het geven van onderwijs op maat. Bijvoorbeeld door een andere kijk op begrijpend lezen met Sterk BEGRIP of door mijn tips om de mondelinge taalontwikkeling te stimuleren. 

Leerkrachten konden beter aan ouders uitleggen welke interventies ze hadden opgezet en hoe ze konden samenwerken om de ontwikkeling in de flow te brengen.

Ook ouders zijn gegroeid om thuis onderwijs op maat te geven. En uiteraard heeft het de leerlingen goed gedaan.

Vergroot daarom je didactisch en pedagogisch repertoire, zodat je er alles aan doet om de ontwikkeling van leerlingen doelbewust en handelingsbekwaam te stimuleren.

Vanuit jarenlange ervaring, onderzoek, training aan schoolteams, oudertraining en leerlingbegeleiding geeft Onderwijs2Go je graag input hoe je de basisvaardigheden op orde brengt. Vooral begrijpend lezen kan zoveel beter! 

Neem contact op voor bijscholing of ondersteuning: contact@onderwijs2go.nlOver de schrijver
Ik ben Terena, getrouwd en moeder van 2 dochters. Ik ben leerkracht van origine en als autodidact heb ik de theorie van begrijpend lezen uitgewerkt. Ik heb als leerkracht de bijnaam: juf taal en emotie, omdat leerlingen groeien in wat ze begrijpen en ze het zelfvertrouwen krijgen om zich te uiten. Ik heb verschillende klassen opgestart. En bijna 20 jaar heb ik een eigen praktijk om leerlingen te ondersteunen in de spraak-taal-lees-schrijfontwikkeling. Ook heb ik gewerkt bij een onderwijsvernieuwer op het gebied van leren leren en begrijpend lezen voor het basisonderwijs. Na een intense periode met allerlei gebeurtenissen wilde ik weten: hoe zit het leven en communicatie in elkaar, omdat ik merkte dat meningen niet altijd gefundeerd zijn. Vanuit een christelijk achtergrond ontdekte ik de theorie van begrijpend lezen. Daar heb ik eerst allerlei leerlingen mee geholpen en de resultaten gingen omhoog. Op de vraag van de pilotschool of ik er een schoolmethodiek van kon maken, heb ik laconiek 'ja' gezegd. Het is gaaf hoe scholen de meerwaarde ervaren en hoe leerlingen leren nadenken.
Reactie plaatsen