Onderwijs op maat

4 manieren van onderwijs op maat 

Waarom heb je een groot didactisch en pedagogisch repertoire nodig? In deze blog met vlog ga ik in op onderwijs op maat geven met 4 redenen waar je sterke leerkrachtvaardigheden voor nodig hebt.

Het gaat me namelijk aan mijn hart dat er na 1 week alweer zoveel ouders zijn die een zorg hebben of hun zoon/dochter gezien en gehoord wordt en de juiste begeleiding krijgt op school, ondanks de warme overdracht.

Onderwijs op maat geeft meerwaarde tijdens de oudergesprekken

De 5e reden (extra) is dat je een groot didactisch en pedagogisch repertoire nodig hebt, zodat je dus tijdens oudergesprekken kunt vertellen wat je concreet hebt gedaan om hun zoon/dochter vooruit te helpen. Want maanden niets doen is geen optie!! Maar helaas gebeurt het in ons onderwijs wel. Ouders reageren dan (terecht) kritisch. 


Vergroot je didactisch en pedagogisch repertoire

Ik heb leerkrachten de afgelopen jaren zien groeien in het geven van onderwijs op maat. Bijvoorbeeld door een andere kijk op begrijpend lezen met Sterk BEGRIP of door mijn tips om de mondelinge taalontwikkeling te stimuleren. 

Leerkrachten konden beter aan ouders uitleggen welke interventies ze hadden opgezet en hoe ze konden samenwerken om de ontwikkeling in de flow te brengen.

Ook ouders zijn gegroeid om thuis onderwijs op maat te geven. En uiteraard heeft het de leerlingen goed gedaan.

Vergroot daarom je didactisch en pedagogisch repertoire, zodat je er alles aan doet om de ontwikkeling van leerlingen doelbewust en handelingsbekwaam te stimuleren.

Vanuit jarenlange ervaring, onderzoek, training aan schoolteams, oudertraining en leerlingbegeleiding geeft Onderwijs2Go je graag input hoe je de basisvaardigheden op orde brengt. Vooral begrijpend lezen kan zoveel beter! 

Neem contact op voor bijscholing of ondersteuning: contact@onderwijs2go.nlOver de schrijver
Mijn naam is Terena Spijker-Kroon, leerkracht van origine, hoogbegaafd en met een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Na pittige omstandigheden was ik op zoek naar hoe aannames verminderd konden worden. Toen ontdekte ik de theorie van begrijpend lezen. Met een pilotschool schreef ik de didactiek/methode Sterk BEGRIP, waarmee leerlingen, leerkrachten en ouders inzichten kregen in allerlei communicatie en de resultaten gingen omhoog in PO en VO. In het VO en MBO zag ik daarnaast het probleem van ernstig meeliftgedrag. Zo is de focus ook op 'effectief samenwerken' en 'mentale kracht' komen te liggen, zowel op leerlingniveau als op teamniveau. Mijn aanpak is gedegen en persoonlijk. Je krijgt van mij een rijk en praktisch handelingsrepertoire om de ontwikkeling en het welbevinden te versterken. Zal ik je ook verder helpen? Kijk bij het aanbod en neem contact om te bespreken wat ik voor je kan betekenen: contact@onderwijs2go.nl.
Reactie plaatsen