Relevante leesdoelen stellen
21 december 2020 
1 min. leestijd

Relevante leesdoelen stellen

Relevante leesdoelen stellen. Iedereen zoekt naar de beste manier om dat vorm te geven. Nu is begrijpend lezen er in alle vormen en maten. Op de ene school staat het als los vak op het rooster, bij een andere school valt het binnen vakgeïntegreerd werken.

Op de ene school beslist de leerkracht wat de opdrachten en werkvormen zijn, terwijl op een andere school de leerlingen meer kiezen vanuit eigen vragen en leesdoelen.

Misschien herken je het volgende verlangen: je wil graag gemotiveerde leerlingen die genieten van teksten. Nederland is druk bezig met een leesoffensief om de leesmotivatie te vergroten.

Onderwijs2Go gaat voor breed inzetten

 1. Lezen binnen de belevingswereld van leerlingen.
 2. Samen teksten bespreken.
 3. Thematisch lezen, dus lezen binnen de context
 4. Doelbewuste training van begrijpend lezen leren via het pijlenmodel.
 5. Relevante leesdoelen stellen (waarom lees je de tekst en wat doe je met de tekst?)

Maar het stellen van relevante leesdoelen is lastig, want het blijft vaak hangen bij informatie die pas bij waar de wensen van de leerlingen krijgen (belevingswereld) of waar de methode of leerkrachten op aansturen.

Wat ik miste is dat leerlingen en leerkrachten overzicht hebben over het onderwijs. Ik merkte dat leerkrachten en leerlingen niet goed kunnen aangeven “Waarom leren we dit?” “Waarom moet ik deze tekst lezen?” “Welke andere mogelijkheden zijn er nog meer om de lesstof betekenisvol te maken?”

Want lesstof wordt naar mijn idee pas écht betekenisvol als leerlingen er iets mee kunnen in de samenleving of echt zichzelf verder ontwikkelen.

Dus verrijk je lessen. Stel dat je bij de lessen..

 • uitgaat van de thema’s in de samenleving
 • laat zien welke wensen of problemen daarbij zijn
 • een doelgroep kiest die daarbij bereikt moet worden
 • teksten zoekt en leest
 • keuzes maakt in 21th century skills
 • aansluitende werkvorm kiest
 • waar mogelijk samen werkt en samen over teksten praat

…dan zijn leerlingen meer betrokken.

Relevante leesdoelen stellen heeft voordelen

Relevante lesdoelen stellen leidt tot projectmatig werken. Dat zorgt ervoor dat leerlingen meer gemotiveerd zijn bij wat ze lezen en leren in het onderwijs.

Lesstof blijft beter hangen als je het in de context aanbiedt.

Vanuit het pijlenmodel begrip heb ik een formaat gemaakt om relevante leesdoelen op te stellen. Hierbij staat niet de leerling of methode op de samenwerking te hebben.

Na afloop kun je via een stappenplan een project opzetten, waarbij je kunt differentiëren bij het inzetten van 21th skills:

 • onderzoek
 • ontwerp
 • organiseren
 • samenwerking
 • mondeling presenteren
 • schriftelijk presenteren

Neem een kijkje bij relevante leer- en leesdoelen stellen.

Over de schrijver
Mijn naam is Terena Spijker-Kroon, leerkracht van origine, hoogbegaafd en met een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Na pittige omstandigheden was ik op zoek naar hoe aannames verminderd konden worden. Toen ontdekte ik de theorie van begrijpend lezen. Met een pilotschool schreef ik de didactiek/methode Sterk BEGRIP, waarmee leerlingen, leerkrachten en ouders inzichten kregen in allerlei communicatie en de resultaten gingen omhoog in PO en VO. In het VO en MBO zag ik daarnaast het probleem van ernstig meeliftgedrag. Zo is de focus ook op 'effectief samenwerken' en 'mentale kracht' komen te liggen, zowel op leerlingniveau als op teamniveau. Mijn aanpak is gedegen en persoonlijk. Je krijgt van mij een rijk en praktisch handelingsrepertoire om de ontwikkeling en het welbevinden te versterken. Zal ik je ook verder helpen? Kijk bij het aanbod en neem contact om te bespreken wat ik voor je kan betekenen: contact@onderwijs2go.nl.
Reactie plaatsen