RT professionalisering en methodiek

Versterk je inzicht...

In je praktijk krijg je allerlei leerlingen met problemen met begrijpend lezen.

Leerlingen met tegenvallende CITO-resultaten waar je een analyse bij wilt maken.

Leerlingen die vluchtig lezen en weinig inlevingsvermogen hebben, zoals hoogbegaafde leerlingen.

Leerlingen met een kleine woordenschat.

Met Sterk BEGRIP verbreedt jij je inzicht, zodat je ze verder kunt helpen.

online leerprogramma

Wat is de meerwaarde voor je?

Je leert op een nieuwe manier verbanden zichtbaar te maken, zoals feiten en meningen onderscheiden, hoofd- en bijzaken herkennen. Daardoor help je je leerlingen met inlevingsvermogen. Je vermindert het vrij associëren en je stimuleert het studerend lezen, waardoor ze beter bij de 'draad' van het verhaal blijven.


Je hoogbegaafde leerlingen, leerlingen waar meer inzit dan eruit komt en je leerlingen met een beperking zijn hiermee gebaat.

Claudia Benmesahel-Kruidbos

RT/mediërend leren

Grip krijgen op communicatie

Op een duidelijke wijze heeft Terena aangegeven waar kinderen tegenaan lopen tijdens begrijpend lezen en waarom zoveel kinderen hier moeite mee hebben.

Zij heeft een instrument ontwikkeld dat kinderen helpt om de vertaalslag te maken van de huidige door scholen gebruikte methoden naar een duidelijk instructie model.

Meld je aan voor de online omgeving