Spiekboek Sterk BEGRIP

Heb jij 'em al? Het boek waarmee je de ontwikkeling van leerlingen stimuleert. Het Spiekboek om even in te spieken, altijd naast teksten kunt houden voor een beter tekstbegrip en waarmee werkstukken en spreekbeurten inhoudelijk sterker zijn. Met een uniek denkkader en gestructureerde uitwerking hoe begrijpend lezen in elkaar steekt.