Is toetsen van begrijpend lezen waardevol?
08 november 2022 
1 min. leestijd

Is toetsen van begrijpend lezen waardevol?

Welke visie toets je?

Scholen die met Sterk BEGRIP werken gebruiken verschillende manieren om te toetsen.

Het ligt heel erg aan de onderliggende visie van de school welke toetsen als waardevol worden ervaren om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. Sterk BEGRIP kan bij alle visies worden ingezet om teksten te begrijpen.

4 visies op begrijpend lezen

  1. Holistische visie: zoveel mogelijk boeken en teksten lezen bij een thema
  2. Taal-psychologische visie: oefenen van leesstrategieën en deelvaardigheden
  3. Communicatieve visie: lezen om een schrijver te begrijpen (= schriftelijke communicatie)
  4. Functionele visie: lezen van teksten bij allerlei vakken (rekenen, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis)

Voorbeelden van toetsen bij elke visie

  1. Holistische visie: portfolio n.a.v. observaties, werkstukken, spreekbeurten en leerling gesprekken
  2. Taal-psychologische visie: Cito-toets begrijpend lezen M/E 3.0, methodetoets zoals Nieuwsbegrip, Tekstentoets (TIAT) van Nieuwsbegrip.
  3. Communicatieve visie: mondeling vragen stellen en goed observeren, Bazalt toetsen
  4. Functionele visie: zaakvaktoetsen (want begrijpend lezen is dan vakgeïntegreerd en dan worden er geen aparte begrijpend leestoetsen afgenomen).

Uiteraard kun je oefenmateriaal ook inzetten als toetsen. Denk aan Kidsweek, Cito-trainer, Junior Einstein of zelfs een VMBO-Nederlands toets aanbieden in groep 7-8 voor de leerlingen met uitstroomprofiel havo/vwo.

Waarom toets je?

Toetsen zijn er om enerzijds te kijken of leerlingen de lesstof snappen en door kunnen naar het volgende niveau.

Anderzijds geven ze een bron van informatie waar leerlingen nog bij geholpen moeten worden, hoe zwaar de toets was en hoe jouw instructie geweest is. Veel onvoldoendes geeft aanleiding om interventies op te zetten.

Welke toetsen worden afgenomen laten dus zien welke visie er getoetst wordt. Een toets is dus per definitie ontoereikend om de gehele ontwikkeling te laten zien, maar het helpt wel om een indicatie van het niveau te geven en leerlinginformatie om interventies op te zetten.

Lees meer over begrijpend lezen

Wat is begrijpend lezen? (onderwijs2go.nl)

Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig bij begrijpend lezen? (onderwijs2go.nl)

Hulp nodig?

Leerling goed in kaart brengen is lastig, maar ontzettend waardevol. Wil je een Cito-analyse laten maken of dat ik een keer over je schouder meekijk om een leerling te observeren, neem contact op: contact@onderwijs2go.nl

Bron

Spiekboek Sterk BEGRIP (onderwijs2go.nl)

Over de schrijver
Mijn naam is Terena Spijker-Kroon, leerkracht van origine, hoogbegaafd en met een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding.Na pittige omstandigheden was ik op zoek naar hoe aannames verminderd konden worden. Toen ontdekte ik de theorie van begrijpend lezen. Met een pilotschool schreef ik de didactiek/methode Sterk BEGRIP, waarmee leerlingen, leerkrachten en ouders inzichten kregen in allerlei communicatie en de resultaten gingen omhoog in PO en VO.In het VO en MBO zag ik daarnaast het probleem van ernstig meeliftgedrag. Zo is de focus ook op 'effectief samenwerken' en 'mentale kracht' komen te liggen, zowel op leerlingniveau als op teamniveau.Mijn aanpak is gedegen en persoonlijk. Je krijgt van mij een rijk en praktisch handelingsrepertoire om de ontwikkeling en het welbevinden te versterken. Zal ik je ook verder helpen? Kijk bij het aanbod en neem contact om te bespreken wat ik voor je kan betekenen: contact@onderwijs2go.nl.
Reactie plaatsen