Is toetsen van begrijpend lezen waardevol?

Is toetsen van begrijpend lezen waardevol?

Welke visie toets je?

Scholen die met Sterk BEGRIP werken gebruiken verschillende manieren om te toetsen.

Het ligt heel erg aan de onderliggende visie van de school welke toetsen als waardevol worden ervaren om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. Sterk BEGRIP kan bij alle visies worden ingezet om teksten te begrijpen.

4 visies op begrijpend lezen

  1. Holistische visie: zoveel mogelijk boeken en teksten lezen bij een thema
  2. Taal-psychologische visie: oefenen van leesstrategieën en deelvaardigheden
  3. Communicatieve visie: lezen om een schrijver te begrijpen (= schriftelijke communicatie)
  4. Functionele visie: lezen van teksten bij allerlei vakken (rekenen, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis)

Voorbeelden van toetsen bij elke visie

  1. Holistische visie: portfolio n.a.v. observaties, werkstukken, spreekbeurten en leerling gesprekken
  2. Taal-psychologische visie: Cito-toets begrijpend lezen M/E 3.0, methodetoets zoals Nieuwsbegrip, Tekstentoets (TIAT) van Nieuwsbegrip.
  3. Communicatieve visie: mondeling vragen stellen en goed observeren, Bazalt toetsen
  4. Functionele visie: zaakvaktoetsen (want begrijpend lezen is dan vakgeïntegreerd en dan worden er geen aparte begrijpend leestoetsen afgenomen).

Uiteraard kun je oefenmateriaal ook inzetten als toetsen. Denk aan Kidsweek, Cito-trainer, Junior Einstein of zelfs een VMBO-Nederlands toets aanbieden in groep 7-8 voor de leerlingen met uitstroomprofiel havo/vwo.

Waarom toets je?

Toetsen zijn er om enerzijds te kijken of leerlingen de lesstof snappen en door kunnen naar het volgende niveau.

Anderzijds geven ze een bron van informatie waar leerlingen nog bij geholpen moeten worden, hoe zwaar de toets was en hoe jouw instructie geweest is. Veel onvoldoendes geeft aanleiding om interventies op te zetten.

Welke toetsen worden afgenomen laten dus zien welke visie er getoetst wordt. Een toets is dus per definitie ontoereikend om de gehele ontwikkeling te laten zien, maar het helpt wel om een indicatie van het niveau te geven en leerlinginformatie om interventies op te zetten.

Lees meer over begrijpend lezen

Wat is begrijpend lezen? (onderwijs2go.nl)

Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig bij begrijpend lezen? (onderwijs2go.nl)

Hulp nodig?

Leerling goed in kaart brengen is lastig, maar ontzettend waardevol. Wil je een Cito-analyse laten maken of dat ik een keer over je schouder meekijk om een leerling te observeren, neem contact op: contact@onderwijs2go.nl

Bron

Spiekboek Sterk BEGRIP (onderwijs2go.nl)

Over de schrijver
Ik ben Terena, getrouwd, moeder van 2 dochters en leerkracht van origine en eigenaar van Onderwijs2Go.Ik geloof dat als we leerlingen beter zien, begrijpen en activerend begeleiden dat ze verder komen dan iedereen voor mogelijk heeft. En hoe groter het handelingsrepertoire is, hoe makkelijker ruggensteun geboden kan worden aan leerlingen.Zelf heb ik verschillende klassen opgestart. En al bijna 20 jaar heb ik een eigen praktijk om leerlingen te ondersteunen in de spraak-taal-lees-schrijfontwikkeling. Ook heb ik gewerkt bij een onderwijsvernieuwer op het gebied van leren leren en begrijpend lezen voor het basisonderwijs. Verder heb ik een innovatieproject geleid voor de zondagsschool en ben ik co-trainer geweest bij Krav Maga voor bovenbouw leerlingen.Sinds 2016 heb ik Onderwijs2Go als lean-start-up gestart. Ik had de theorie van begrijpend lezen ontdekt en heb daar van jong tot oud, van ZML tot VWO, kleine groepen, grote groepen, schoolteams, leerlingen, ouders, woon- werkbegeleiding en logopedisten mee geïnspireerd om het begrip van leerlingen te versterken.Mijn missie is gegroeid om het onderwijs en ouders te inspireren om een groot en breed handelingsrepertoire te hebben om elk kind écht te zien en inventief vooruit te helpen. Daarvoor schrijf ik boeken, geef ik trainingen (online en klassikaal), coach ik schoolteams, ouders en leerlingen en doe ik ook audits begrijpend lezen waarbij ik tips en adviezen geef met zeer goede resultaten.Wil jij je eigen vaardigheden versterken om leerlingen vooruit te helpen of heb je aanmoediging nodig? Neem dan contact om te kijken wat ik voor je kan betekenen: contact@onderwijs2go.nl.
Reactie plaatsen