Is toetsen van begrijpend lezen waardevol?
08 november 2022 
1 min. leestijd

Is toetsen van begrijpend lezen waardevol?

Scholen die met Sterk BEGRIP werken gebruiken verschillende manieren om te toetsen. 

Het ligt heel erg aan de onderliggende visie van de school welke toetsen als waardevol worden ervaren om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. Sterk BEGRIP kan bij alle visies worden ingezet om teksten te begrijpen.

4 visies op begrijpend lezen

  1. Holistische visie: zoveel mogelijk boeken en teksten lezen bij een thema
  2. Taal-psychologische visie: oefenen van leesstrategieën en deelvaardigheden
  3. Communicatieve visie: lezen om een schrijver te begrijpen (= schriftelijke communicatie)
  4. Functionele visie: lezen van teksten bij allerlei vakken (rekenen, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis)
  1. Holistische visie: portfolio n.a.v. observaties, werkstukken, spreekbeurten en leerling gesprekken
  2. Taal-psychologische visie: Cito-toets begrijpend lezen M/E 3.0, methodetoets zoals Nieuwsbegrip, Tekstentoets (TIAT) van Nieuwsbegrip.
  3. Communicatieve visie: mondeling vragen stellen en goed observeren, Bazalt toetsen
  4. Functionele visie: zaakvaktoetsen (want begrijpend lezen is dan vakgeïntegreerd en dan worden er geen aparte begrijpend leestoetsen afgenomen).

Uiteraard kun je oefenmateriaal ook inzetten als toetsen. Denk aan Kidsweek, Cito-trainer, Junior Einstein of zelfs een VMBO-Nederlands toets aanbieden in groep 7-8 voor de leerlingen met uitstroomprofiel havo/vwo.

Toetsen zijn er om enerzijds te kijken of leerlingen de lesstof snappen en door kunnen naar het volgende niveau.

Anderzijds geven ze een bron van informatie waar leerlingen nog bij geholpen moeten worden, hoe zwaar de toets was en hoe jouw instructie geweest is. Veel onvoldoendes geeft aanleiding om interventies op te zetten.

Welke toetsen worden afgenomen laten dus zien welke visie er getoetst wordt. Een toets is dus per definitie ontoereikend om de gehele ontwikkeling te laten zien, maar het helpt wel om een indicatie van het niveau te geven en leerlinginformatie om interventies op te zetten.

Wat is begrijpend lezen? (onderwijs2go.nl)

Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig bij begrijpend lezen? (onderwijs2go.nl)

Leerling goed in kaart brengen is lastig, maar ontzettend waardevol. Wil je een Cito-analyse laten maken of dat ik een keer over je schouder meekijk om een leerling te observeren, neem contact op: contact@onderwijs2go.nl

Spiekboek Sterk BEGRIP (onderwijs2go.nl)

Over de schrijver
Ik ben Terena, getrouwd en moeder van 2 dochters. Ik ben leerkracht van origine en als autodidact heb ik de theorie van begrijpend lezen uitgewerkt. Ik heb als leerkracht de bijnaam: juf taal en emotie, omdat leerlingen groeien in wat ze begrijpen en ze het zelfvertrouwen krijgen om zich te uiten. Ik heb verschillende klassen opgestart. En bijna 20 jaar heb ik een eigen praktijk om leerlingen te ondersteunen in de spraak-taal-lees-schrijfontwikkeling. Ook heb ik gewerkt bij een onderwijsvernieuwer op het gebied van leren leren en begrijpend lezen voor het basisonderwijs. Na een intense periode met allerlei gebeurtenissen wilde ik weten: hoe zit het leven en communicatie in elkaar, omdat ik merkte dat meningen niet altijd gefundeerd zijn. Vanuit een christelijk achtergrond ontdekte ik de theorie van begrijpend lezen. Daar heb ik eerst allerlei leerlingen mee geholpen en de resultaten gingen omhoog. Op de vraag van de pilotschool of ik er een schoolmethodiek van kon maken, heb ik laconiek 'ja' gezegd. Het is gaaf hoe scholen de meerwaarde ervaren en hoe leerlingen leren nadenken.
Reactie plaatsen