Het belang van informatieve teksten: kennis en begrip vergroten
22 juni 2023 
2 min. leestijd

Het belang van informatieve teksten: kennis en begrip vergroten

Wat zijn informatieve teksten?

Informatieve teksten zijn geschreven stukken tekst die bedoeld zijn om informatie te geven. Dat kunnen artikelen, rapporten of boeken zijn. Deze teksten zijn erg belangrijk, omdat ze leerlingen nieuwe dingen leren en leerlingen helpen de wereld beter te begrijpen. Ze geven leerlingen informatie over verschillende onderwerpen, zoals geschiedenis, gezondheid en techniek.

Goede informatieve teksten zijn duidelijk en makkelijk te begrijpen. Ze geven feitelijke informatie zonder directe persoonlijke meningen van de schrijver. Ze hebben een goede structuur met een inleiding, duidelijke paragrafen en een conclusie. Betrouwbaarheid is ook belangrijk, dus ze moeten gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen.

Wat is het voordeel van informatieve teksten?

Het lezen van informatieve teksten heeft veel voordelen. Leerlingen leren nieuwe dingen en begrijpen complexe ideeën beter. De teksten helpen hen verschillende onderwerpen te begrijpen en hun perspectief te verbreden. Door teksten te lezen, vergroten ze hun begrip van de wereld om ons heen.

Wat is het nadeel van informatieve teksten?

Sommige teksten zijn een beetje droog geschreven. Daardoor vinden veel leerlingen ze niet altijd leuk om te lezen en te leren. En in het onderwijs is er een hele toetscultuur ontstaan om het begrip te testen met vragen over informatieve teksten.

Lezen in de context

Vooral veel over een onderwerp lezen helpt enorm om een kennisnetwerk aan te leggen bij leerlingen. Hoe meer ze weten hoe meer ze zullen begrijpen.

Koppel ook kennis uit boeken aan dagelijkse kennis/nieuws.

Boek over dieren met vreemde gewoonten of uiterlijk

Zo staat er in dit boek 'Vieze beesten' iets over een larf die in je lijf kan groeien. Meteen moest ik denken aan Freek Vonk die drie larven in zijn been had, waarvan er helaas 2 eerder overleden, maar er kwam er eentje levend uit. Daarom las ik snel op www.ad.nl over de larf die was geboren.

Zo wordt informatie uit informatieve boeken ineens heel relevant.

Leren denken met tekstverbanden

Het helpt leerlingen om te denken vanuit tekstverbanden. Ik heb ontdekt dat deze tekstverbanden op een logische manier met elkaar samenhangen en dat allerlei inhoudelijke vragen bij deze tekstverbanden te ordenen zijn.

De kern van het pijlenmodel


De verschillende perspectieven (personen/groepen)

Bij het lezen van krantenartikelen kun je verschillende perspectieven zien.

  • Denk bijvoorbeeld bij de stikstofcrisis aan de belangen van de landbouw/boeren, de industrie, de natuur, de bouw, de automobilist.
  • Of bij de energietransitie: de burgers, de energiemaatschappijen, de (wereld)politiek, de installateurs.
  • En dan kan ook met de oorlog die in de Oekraïne is: burgers, militairen, leiders van de verschillende landen en zelfs werelddelen.

Zo kun je informatie uit de tekst ordenen bij de juiste personen.

De kern van pijlenmodel BEGRIP


Pas op voor veel gemaakte fouten

Leerlingen maken ook fouten bij het leren lezen door een zwakke taak-werkhouding.

Fouten in taak-werkhouding

In mijn didactiek en het model voor de midden- en bovenbouw wordt hier veel aandacht aan besteed.

Wijs kinderen op school en thuis op goed kijken en luisteren, rustig blijven, nauwkeurig werken, eerst nadenken. Zo voorkom je met elkaar 50% van de gemaakte fouten tijdens toetsen.


Opdracht

Volg het nieuws. Dit kan via de televisie, online krant of papieren krant zijn. Probeer eens te lezen vanuit verschillende perspectieven en met de tekstverbanden. Verdiep zo eerst je eigen inzicht in teksten.

Ga vervolgens met leerlingen aan de slag om hen hierin mee te nemen. Maak het tot een way-of-thinking.


Heb je vragen of heb je behoefte aan persoonlijk advies? Aarzel niet om contact met me op te nemen om te overleggen wat ik voor je kan betekenen. Mail me via: contact@onderwijs2go.nl.

Over de schrijver
Mijn naam is Terena Spijker-Kroon, leerkracht van origine, hoogbegaafd en met een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding.Na pittige omstandigheden was ik op zoek naar hoe aannames verminderd konden worden. Toen ontdekte ik de theorie van begrijpend lezen. Met een pilotschool schreef ik de didactiek/methode Sterk BEGRIP, waarmee leerlingen, leerkrachten en ouders inzichten kregen in allerlei communicatie en de resultaten gingen omhoog in PO en VO.In het VO en MBO zag ik daarnaast het probleem van ernstig meeliftgedrag. Zo is de focus ook op 'effectief samenwerken' en 'mentale kracht' komen te liggen, zowel op leerlingniveau als op teamniveau.Mijn aanpak is gedegen en persoonlijk. Je krijgt van mij een rijk en praktisch handelingsrepertoire om de ontwikkeling en het welbevinden te versterken. Zal ik je ook verder helpen? Kijk bij het aanbod en neem contact om te bespreken wat ik voor je kan betekenen: contact@onderwijs2go.nl.
Reactie plaatsen