Positieve opmerkingen

Positieve opmerkingen


Positieve opmerkingen, je hebt ze in alle soorten en maten. Een paar voorbeelden waar ik graag op in wil gaan in deze blog.

  • Ik geloof in je.
  • Fouten maken mag.
  • Probeer nog eens.
  • Je komt er wel.

Het zijn hele mooie bemoedigingen voor leerlingen!

Maar tijdens de begeleiding heb ik deze zinnetjes met een negatieve klank terug gehoord. Leerlingen hadden deze gehoord van hun docenten en waren er gefrustreerd over, omdat ze niet geholpen werden.

Daarom zou ik achter sommige zinnetjes een komma willen zetten.


Ik geloof in je,...

Een hele krachtige opmerking om te horen is: "Ik geloof in je." Leerlingen hebben die waardevolle opmerking 'Ik geloof in je' heel hard nodig om later om te gaan met opmerkingen die negatief zijn. Wanneer je zo'n opmerking maakt, help ze dan verder op weg om krachtig door te gaan.Fouten maken mag,...


Elk kind geniet van positieve opmerkingen. Bijvoorbeeld: 'Fouten maken mag." Maar bij een toets wordt een kind erop afgerekend. Dus dan is fouten maken helemaal niet handig.

Wanneer is fouten maken wel zinnig? Bij een praktische opdracht! Dus wil je een kind echt vooruit helpen, zet dan een komma achter je positieve opmerking en geef er iets meer uitleg bij. Dan doet je opmerking ertoe en is het duidelijk wanneer het nuttig is om fouten te maken. Probeer het nog eens,...


Zeg jij het wel eens tegen een leerling of tegen je zoon/dochter? "Probeer het nog eens". Voor een kind is niets is zo frustrerend als zo'n opmerking. 

Want er is dus iets mis gegaan, de leerling heeft misschien om hulp gevraagd en wordt met een kluitje het riet in gestuurd om het nog een keer te proberen om de fout nogmaals te gaan maken. 

Dus zet een komma achter je goed bedoelde positieve opmerking en laat zien dat je het probleem serieus neemt. Jij komt er wel,...

Stel je voor dat je je vertrouwen wilt uitspreken in de leerling. Je zegt bijvoorbeeld: "Jij komt er wel." Een leerling kan dan denken: "Nou, dat moet ik eerst nog maar eens zien." Want helaas gaat niet alles vanzelf. 

Om je uitgesproken vertrouwen meer inhoud te geven, kun je deze aanvullen met de reden waarom je denkt dat de leerling er komt. Maar ook geef je erbij aan dat jij er bent als back-up, waar ze op terug kunnen vallen. 

Conclusie

Positieve opmerkingen, iedereen geniet ervan. Maar soms is een positieve opmerking niet genoeg. Zet een komma achter je opmerking en geef iets meer uitleg om een kind echt een hart onder de riem te steken. Zo geef je kracht aan je positieve opmerking.

Ook bij begrijpend lezen!!


Wil je bij leerlingen begrijpend lezen stimuleren door het brein meer te prikkelen? Lees dan verder over Sterk BEGRIP.


Over de schrijver
Mijn naam is Terena Spijker-Kroon, leerkracht van origine, hoogbegaafd en met een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Na pittige omstandigheden was ik op zoek naar hoe aannames verminderd konden worden. Toen ontdekte ik de theorie van begrijpend lezen. Met een pilotschool schreef ik de didactiek/methode Sterk BEGRIP, waarmee leerlingen, leerkrachten en ouders inzichten kregen in allerlei communicatie en de resultaten gingen omhoog in PO en VO. In het VO en MBO zag ik daarnaast het probleem van ernstig meeliftgedrag. Zo is de focus ook op 'effectief samenwerken' en 'mentale kracht' komen te liggen, zowel op leerlingniveau als op teamniveau. Mijn aanpak is gedegen en persoonlijk. Je krijgt van mij een rijk en praktisch handelingsrepertoire om de ontwikkeling en het welbevinden te versterken. Zal ik je ook verder helpen? Kijk bij het aanbod en neem contact om te bespreken wat ik voor je kan betekenen: contact@onderwijs2go.nl.
Reactie plaatsen